Yavuz Sultan Selim – Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna‘nın kaleminden Yavuz Sultan Selim eseri ve incelemesi.

İlk 5 baskısı Babıali Kültür Yayıncılık tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim adlı eserin Ötüken Neşriyat  tarafından yapılan 6.baskısını inceliyoruz.

Yavuz Sultan Selim, Türk, İslam ve Dünya tarihine yön veren isimlerin başında gelir. Bu başarılı hükümdarlığını ve faaliyetlerini 8 yıl gibi kısa bir süreye sığdırmış olması da ayrıca etkileyicidir.

İslam sancağını Araplar’dan Türkler’e yani Abbasiler’den Osmanlılar’a kazandırmış, aynı zamanda İstanbul’u İslam‘ın merkezi haline getirmiştir. Bunu gerçekleştirirken ise Afrika’ya kadar olan topraklara ayak basmıştır.

Fatih’in hedeflerini gerçekleştirmiş, Kanuni’ye hazinesi dolu bir cihan devleti bırakmıştır. Bu anlamda Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihi denilince akla ilk gelen hükümdarlardan biri olarak zihinlerimize kazınmıştır. Bu nedenle üzerinde özellikle durulması gereken bir izlenim bırakmıştır.

Yılmaz Öztuna da bu eserinde bunu gerçekleştirmiş. Şehzadeliğinden başlayarak hükümdarlığına ve neticesinde vefatına kadar Yavuz Sultan Selim‘in hayatını ele almıştır. Öztuna bunları bizlere aktarırken ansiklopedik bir anlatım tarzından ziyade, hikayeye benzer bir anlatım yolu izlemeyi tercih etmiştir. Bu durum ansiklopedik eserlerin sıkıcılığını bertaraf ederek, kitabı akıcı bir şekilde okumanıza da olanak tanımıştır. Ayrıca Barbaros kardeşlerin faaliyetleri ve XVI.asırda Avrupa, Asya, Afrika ve Türkiye’nin siyasi durumuna ilişkin bir değerlendirme de bulabilirsiniz.

Kullanılan kaynaklar bakımından oldukça kapsamlı olan eser toplamda 255 sayfadan oluşmaktadır. Yavuz Sultan Selim‘in hayatı üzerine fikir sahibi olmanız açısından yeterli olacak olan eserin bizce tek eksiği görsel materyallerin yer almıyor olması. Haritalar, güzergahlar veya döneme ait eserlere dair görsel malzemelerin kullanılması olay örgüsünün zihinlere yerleşmesi açısından oldukça önemli.

Keyifli okumalar!