Versay (Versailles) Barış Antlaşması’nın Maddeleri

Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versay (Versailles) Barış Antlaşması maddeleri ve hakkında detaylar kitaptarih.com’da.

Paris Barış Konferansı esnasında yeni bir dünya düzeni tesis edilmesi kararı alınmış, böylece 1815 Viyana Kongresi ardından en güçlü diplomasi girişimi hayata geçmişti. Bu düzen yeni barışları içermekteydi. Tabii olarak tüm bu denge içerisinde Rusya’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin, İngiltere’nin ve özellikle de Fransa’nın farklı gayeleri bulunmaktaydı. Tam da bu nokta da Fransa, Almanya’ya diz çöktürmeyi ve tekrar eski gücüne kavuşamamasını hedefliyordu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan devletlerin bulunmadığı toplantılarda barış koşulları kararlaştırılmış ve yenik devletler arasından öncelik Almanya’ya verilmişti. Böylece Almanya ile Versailles (Versay) Barış Antlaşması imzalandı. Sözde bir barışı sağlaması amacıyla imzalanmış bir antlaşma olsa da içerdiği yükümlülükler bakımından bu antlaşma, İkinci Dünya Savaşı’nın zeminini de hazırlamıştır desek yanlış olmaz. Çünkü Faşizm’in doğmasına neden olacaktır. İşte Versay(Versailles) Barış Antlaşması‘nın önemli ve öne çıkan maddeleri;

Gaz maskesi takan 2 Alman askeri ve bir katır, Birinci Dünya Savaşı, 1916.
 1. Alsace-Lorraine’nin Fransa’ya; Malmedy, Moresnet’in Belçika’ya; Memel’in Litvanya’ya; Poznan ve Batı Prusya’nın büyük bölümünün Polonya’ya terk edilmesi.
 2. Saar bölgesinin Fransa’ya bırakılması ancak 15 yıl sonra plebisit yapılarak nihai sonucun belirlenmesi.
 3. Dantzig’in serbest şehir olması ve Milletler Cemiyeti’nin himayesi altına konulması.
 4. Yukarı Silezya’da plebisit yapılması.
 5. Almanya’nın bütün denizaşırı topraklarından vazgeçmesi. Bu sömürgelerin manda rejimi altına alınarak Milletler Cemiyeti kontrolüne bırakılması. Çin’deki ayrıcalıkların ve Büyük Okyanus’taki adaların Japonya’ya bırakılması. Afrika sömürgelerinin İngiltere, Fransa ve Belçika arasında paylaştırılması.
 6. Almanya ve Avusturya’nın birleşiminin yasaklanması.
 7. Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya’nın bağımsızlıklarının tanınması.
 8. Alman donanmasının İtilaf devletlerine teslim edilmesi.
 9. Zorunlu askerliğin kaldırılması.
 10. Denizaltı ve uçak üretiminin yasaklanması.
 11. Belçika’nın tarafsızlığının kalkması ve Almanya’nın bunu tanıması.
 12. Almanya’nın Ren Nehri’nin doğu ve batısında 50 km boyunca hiçbir askeri tahkimat yapmaması.
 13. Kiel Kanalı ve Alman ırmaklarının uluslararası statüde olması.
 14. Almanya’nın 10 yıl içinde Fransa’ya 7 milyon ton, Belçika’ya ve İtalya’ya 8 milyon ton kömür vermesi.
 15. Savaş tazminatı ödenmesi.
Versailles Sarayı

28 Haziran 1919 tarihinde Versailles Sarayı’nın Aynalı Salonu’nda imzalanan Versay Barış Antlaşması ile İtilaf Devletleri’nin gözünde Almanya cezalandırılmış oldu.