Türklerin Tarihi 2-İlber Ortaylı

Anadolu‘nun bozkırlarından Avrupa‘nın içlerine.

“Türklerin Tarihi” serisinin Timas Yayınları‘ndan baskısı yapılan 286 sayfalık ikinci kitabı. İlk eserde Orta Asya bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına kadar gelmiştik. Şimdi ise Avrupa’nın içlerine yol alıyoruz. Bu eserle birlikte, bir beyliğin kısa sürede izlediği gelişmeye şahitlik edecek, beyliğin Rumeli‘ye geçişi ve üç kıtada bıraktığı izlere dair fikir sahibi olacaksınız. Özellikle 15. yüzyıl, eserde önemli yer kaplamakta. Bundan doğal bir şey de olamaz. Çünkü Türk imparatorluğunun kendini bulduğu dönem bu yüzyıldır. Eser Türklerin Anadolu, Avrupa ve Dünya tarihindeki konumu üzerinde durarak giriş yapmakta. Beyliğin imparatorluğa evrilişi ele alınmakta. Tam da bu esnada yani imparatorluğa evriliş sırasında ortaya çıkan Timur‘a da yer verilmiş. 15.yüzyılda Türk tarihi açısından önemli iki olaydan birisi Timur ve yarattığı etkidir. Zira aynı amaç uğruna karşı karşıya gelen 2 hükümdar ve kaybeden için kötü bir son söz konusu. Timur ile mücadelede mağlup olan Osmanlı, yıkılmanın eşiğine gelmiş ve takip eden süreçte adeta yeniden doğmuştur. Bu yeniden doğuş Osmanlıları 15.yüzyılın en önemli olaylarından bir diğerine, İstanbul‘un fethine sürükler. “Türklerin Tarihi” serisinin ilk kitabında olduğu gibi soru-cevap formatında kalema alınan eser, Fatih Sultan Mehmet‘in ölümü meselesine kadar önemli noktalara değinerek ilerlemekte. Merak ettiğiniz çoğu sorunun cevabını bulabileceğiniz, akıcı bir başucu kitabı diyebilirim. Dönem hakkında biraz ön bilgisi olan okuyucular eserden daha çok faydalanabilir ve kafalarındaki soru işaretlerini giderebilirler.