Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri & Türkiye Tarihi – Mehmet Ersan & Mustafa Alican

Beylikler Devri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından önemli bir süreçtir. Bu devri ele alan “Beylikler Devri” adlı eseri tüm yönleriyle inceledik.

Malazgirt Zaferi sonradan Orta Asya’dan Anadolu’ya yönelen göçlere, vatan arayan Türk topluluklarının Anadolu’yu yurt edinmesine ve hakimiyetin sağlanmasına ortam hazırlamıştır. Bu süreç önemli ölçüde beylikler döneminde tamamlanmıştır. Tabir-i caizse beylikler devrinde atılan temel asırlar sonra dimdik ayakta bu topraklarda…

Sadece siyasi olarak değil kültürel olarak da varlık gösteren beyliklerden günümüze ulaşan birçok maddi kültür kalıntısı da mevcuttur.

Tüm bu sürece dair bilgi edinebileceğiniz “Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri Türkiye Tarihi” adlı eseri inceledik. Öncelikle yazarlarımızın bu eseri Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı‘ya ithaf ettiklerini belirtelim. Giriş bölümünün ardından “Bey” kavramı üzerinde yoğunlaşılan ilk bölüm ile karşılaşıyoruz. Sonraki bölümde beylikler devrinin ortaya çıkmasına ortam hazırlayan Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışına değiniliyor.

Üçüncü bölüm ile birlikte artık beyliklerin birebir incelemesini görmekteyiz. Hangi beyliklere dair bilgi edinebilirim? diye soracak olursanız; Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Karamanoğulları, Alaiye Beyliği, Eşrefoğulları, Hamidoğulları, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, Çobanoğulları, Pervaneoğulları, Candaroğulları, Taceddinoğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Menteşe Beyliği, Sahib Ataoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Ladik Beyliği, Karesioğulları ve Osmanoğulları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dördüncü kısımda Bizans İmparatorluğu’nun beyliklere karşı yaklaşımı, gösterdiği tutum anlatılırken, beşinci bölümde beyliklerden Osmanlı İmparatorluğu’na geçiş sürecini öğrenebilirsiniz.

Eser tam tamına 208 sayfa olup, gerek konunun meraklıları gerekse çalışmalar yapacak üniversite öğrencileri açısından incelenmesi gereken bir kaynak. İlber Ortaylı’nın bazı eserlerinden alışık olduğumuz gibi konuların soru-cevap şeklinde ele alındığı “Beylikler Devri”, 2014 yılında Timaş Yayınları‘ndan baskısı yapıldı. Mehmet ERSAN ve Mustafa ALİCAN‘ın kaleme aldığı eser, Türk tarihi için büyük bir önem teşkil eden beylikler devrini öğrenmeniz için okuyabileceğiniz ilk kaynaklardan bir tanesi…

YAZINIZ SİTEMİZDE YAYINLANSIN

Sen de okuduğun tarih kitaplarının incelemesini yaz, bize yolla. Sitemizde yayınlansın… Detaylı bilgi için tıklayın