Türkiye Selçuklularında Ordu – Erkan Göksu

Tarihte, Türkler denilince akla ilk gelen konulardan biri savaştır. Savaşın gereklerini sanatsal bir şekilde uygulamaya koymayı başarmaları böyle dememizin sebebi. Bu eser de, Türkleri anlamak için bakılması gereken en önemli devletlerden biri olan Türkiye Selçukluları’nın ordusunu konu almakta.

“Türkiye Selçuklularında Ordu” adlı eser 2010 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan basımı yapılmış olup, Doç. Dr. Erkan Göksu tarafından kaleme alınmıştır. 469 sayfadan oluşan eseri askeri tarih eseri olarak da nitelendirebiliriz.

Eseri incelediğimizde karşımıza kaynaklara dair bilgiler verilen bir bölüm çıkmakta. Bu bölümün ardından eserin ismine de konu olan ordu konusuna geçiş yapılmakta.

Doç. Dr. Erkan GÖKSU

Türkiye Selçukluları da kendinden önceki devletlerden etkilenmiş ve bu etkileşim ordusuna da yansımış. Türkiye Selçuklu ordusunu oluşturan kuvvetler, kullanılan sistem, askeri teşkilatlanma ve özellikle kullanılan askeri aletler, araç ve gereçler eserde yer bulmakta. Zengin dipnotlara ye verilen eser gulâm sisteminden iktâ sistemine, ordudaki hiyerarşik düzenden askeri eğitimlere ve hatta savaşta kullanılan mancınığa kadar herşey hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yüzlerce kaynağa dair bilgi barındıran eser, sahip olduğu indeks ile de aradığınız bilgiye ulaşmanızı kolaştırmakta.

Türkiye Selçukluları, Türk askeri teşkilatlanması veya Ortaçağ hakkında merakı olan, ciddi ve akademik bir kaynak arayanların elinde bulundurması gereken önemli bir eser “Türkiye Selçuklularında Ordu”.