Türkiye Selçuklu Soy Ağacı

Türkiye Selçuklu Devleti veya bir başka deyişle Anadolu Selçuklu Devleti‘nin temel düzeyde soy ağacı. Dukak’tan Kılıçarslan’a, İzzeddin Keykâvus’tan Alaeddin Keykubad’a…

Selçukluların atası olarak kabul ettiğimiz Dukak’ın ölümüyle Selçuk Bey liderliği üstlenir. Mikail, Arslan, Musa ve Yusuf adlarında 4 oğlu bulunan Selçuk Bey‘in soyundan gelen Türkiye Selçuklularının soy ağacı, temel düzeyde aşağıda yer alan görseldeki gibidir.

 

Süleymanşâh tarafından kurulan Türkiye Selçuklu Devleti tarihimizde önemli bir yer teşkil eder. Kutalmış’ın 4 oğlundan biri olan Süleymanşâh’ın devleti kuruşu ile birlikte Anadolu topraklarından yeni bir soluk, yeni bir dönem başlamıştır.

Anadolu ve Türk tarihinin önemli savaşlarından olan Miryokefalon Savaşı ve Kösedağ Savaşı’nın baş aktörlerinden biri de yine Türkiye Selçuklularıdır. Nitekim bu dönem sadece savaşlarla değil, bu toprakların Türkleşmesi açısından da mühimdir.

*Yukarıda yer alan görsel Prof. DR. Ali Sevim ve Prof. Dr. Erdoğan Merçil‘in “Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür” isimli eserinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

SELÇUKLU SOY AĞACI

Selçuklular Oğuzların Kınık boyuna mensupturlar. Selçukluların atası olarak bilinen ve çok kuvvetli olması nedeniyle kendisine Oğuzlar arasında…