Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

Türk Tarih Kurumu, kuruluşu, kuruluş sebepleri ve hedefi hakkındaki sorularınıza cevap bulabileceğiniz yazımız ile karşınızdayız. Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş hikayesi, yaptığı çalışmalar ve daha fazlası…

Türk Tarih Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kuruluşunda katkısı olan önemli kurumlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Türk Tarih Kurumu‘ nun kuruluş amaçlarını bir önceki yazımızda konu edinmiş, incelemiştik. Bu yazımızda ise Türk Tarih Kurumu ve kuruluşuna giden sürece değindik.

Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluş Amaçları

TTK, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün emri neticesinde 1931 yılında Ankara’da kurulmuştur. Atatürk’ün tarih sevgisi ve ilgisi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Henüz Manastır Askeri…

 

Avrupa devletleri kitaplarında Mustafa Kemal‘in dikkatini çeken anlatımlar vardı. Türklerin ikinci sınıf bir millet ve barbar olduğu yönünde atılan iddialar, onun çalışmaları başlatmasına zemin hazırlamıştır.

28 Nisan 1930 tarihinde bizzat katıldığı Türk Ocakları kurultayında vermiş olduğu direktifler doğrultusunda Afet İnan tarafından bir önerge sunuldu. Bu önergede “Türk tarih ve medeniyetini ilmi suretiyle tetkik etmek için hususi ve daimi bir heyetin teşkiline karar verilmesini ve bu heyetin azasını seçmek salahiyesinin merkez heyetine bırakılmasını teklif ederiz.” denildi. Aynı gün kurultayda yapılan görüşmede Türk Ocakları Kanunu‘na 84. madde olarak “Merkez heyeti, Türk tarihi ve medeniyetini ilmi bir suretle tetkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk Tarihi Tetkik Heyeti teşkil eder.” maddesi eklendi.

Böylece adını bizzat Mustafa Kemal Atatürk‘ün koymuş olduğu Türk Tarihi Tetkik Heyeti teşkil edildi. İlk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde gerçekleştiren heyet, 606 sayfadan oluşan “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli eseri ortaya çıkardı. Bu eserde eski çağlardan Cumhuriyete kadarki Türk tarihinden kısaca bahsedilmiştir. Ayrıca bu eser “Tarih Tezi” olarak da anılmıştır.

12 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları‘ nın kapatılmasıyla tüzel kişiliği ortadan kalkan heyet, 15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla tekrar teşkilatlandı. Cemiyet önce Türk Tarihi Araştırma Kurumu, daha sonra 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adını aldı.

Uzunçarşılı’ nın “Anadolu Beylikleri Tarihi” ve Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriyye” si gibi eserleri yayımlayan kurum 1937 yılında adını bizzat Atatürk‘ün koyduğu Belleten dergisini çıkardı. Ayrıca arkeolojik kazılar, tercüme, yayın, tören, uluslararası alanlarda Türkiye adına bulunma gibi daha birçok faaliyette bulunmuş ve bulunmaktadır.

Hayatının son dönemlerine kadar kurumla ilgilenen Mustafa Kemal Atatürk, vasiyetiyle birlikte İş Bankası’ nda bulunan hisselerinin gelirini Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu‘na bağışladı.

Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olan Türk Tarih Kurumu, günümüzde faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etmekte.

Daha fazla bilgi için;

inceleyebilirsiniz.