Doç. Dr. Erkan Göksu‘nun önemli eseri “Türk Kültüründe Silah”ı  inceliyoruz.

Türkler, göçebe yaşam tarzının bir gereği olarak sürekli bir mücadele ve savaş ihtimaliyle karşı karşıya kalmışlardır. Ortada sürekli olarak böyle bir ihtimalin mevcut olması da kendilerini koruyacak yegâne araç olan silahlara çok büyük önem atfetmelerini beraberinde getirmiştir.

Peki atfedilen bu önemin Türklerin yaşantısına kültürel yansımaları nelerdi? Türkler, hangi silah çeşitlerini kullanmıştı? Türklerin kullandıkları bu silahların diğer toplumların kullandığı silahlardan farkı neydi? Türkler ve silah dendiğinde akla gelmesi muhtemel bu soruların kapsamlı cevaplarını bu yazıda inceleyeceğimiz “Türk Kültüründe Silah” adlı eserde bulmak mümkündür.

Erkan Göksu‘nun Yüksek Lisans çalışması olan bu eser daha sonra Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanarak okuyucuların ilgisine sunulmuş vaziyette.

Eserde silahların Türk kültürü ve tarihinde ki yeri anlatılmadan önce insan-silah beraberliğinin kökenleri ve insan silah ilişkisi üzerine yazılan iki bölüm Türklerin silahla bağlantısına geçilmeden önce insan-silah ilişkisini genel olarak sosyolojik ve psikolojik açıdan anlayabilmemize imkan tanımakta.

Şüphesiz geniş coğrafyalara yayılan ve çok köklü bir tarihe sahip Türk milletinin geçmişte kullanmış olduğu pek çok silah vardır. Bu eserde bütün bu silahları ve özelliklerini öğrenebilirsiniz. Üstelik coğrafi olarak geniş alanlara yayılan Türkler içinde yalnızca bir şubeye odaklanılmamış farklı coğrafyalarda hüküm sürmüş çeşitli Türk şubelerinin kullandığı silahlar yapı ve teknik özellikleri bakımından okuyucuya sunulmuş.

Türkler arasında çok işlevsel olması nedeniyle silah yalnızca bir nesne olmanın ötesine geçerek kültürel bir öge haline gelmiştir. Çeşitli silah türleri Türkler arasında algısal ve sembolik olarak derin anlamlar kazanmıştır. Örneğin bu eserde, okun nasıl bir davet sembolü haline geldiğini yada kılıcın gücü ve kudreti neden sembolize ettiğini ilgiyle okumanız mümkün.

Özel de silah türleri ve çeşitlerine ilgilisi olanların yanında genel olarak da Türk kültürünü merak edenlerin önemli bilgiler edineceği bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Son olarak Sık sık dile getirilen ve tarihsel olarak da çok dikkat çekici bir durum olan Türklerin savaşçılık yeteneğini, kullandıkları silahlar boyutuyla incelemek isteyenler içinde ilk sırada tavsiye edilecek bir eser olduğunu söylememiz mümkündür.

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.