Tarihu Muhtasari’d-Düvel – Ebü’l-Ferec İbnü’l-İbri

Türk Tarihi’ne ışık tutmak amacıyla, 1941 yılında çevirisi yapılan Ebü’l-Ferec İbnü’l-İbrî‘nin Târîhu Muhtasari’d-Düvel isimli eserini inceledik.

Târîhu Muhtasari’d-Düvel eserinin ilk baskısı İstanbul Maarif Vekaleti Yayınları’ndan 1941 senesinde yapılmıştır. Günümüzde güncel baskısını ise Türk Tarih Kurumu  okuyuculara sunmuş olup, Türk Tarih Kurumu Yayınları ilk baskısını 2011 yılında yayınlamıştır. Biz de eserin Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıkan baskısını inceledik.

Eserin Arapça metni ilk kez Edward Pocock tarafından Oxford’da Latince basılmış, daha sonra Bower tarafından Almanca’ya çevrilmiştir. Eserin Türkçe’ye çevirisini yapan Şerafettin Yaltkaya, 10 bölümden oluşan eserin sadece son bölümününün çevirisini gerçekleştirmiştir.

1.Evliya Devleti: Adem’den Musa’ya Kadar,

2.Kadılar Devleti: İsrail Oğulları’nın kadıları,

3.İsrail Oğulları’nın Padişahları Devleti,

4.Keldaniler Devleti,

5.İranlılar Devleti,

6.Yunanlılar Devleti,

7.Romalılar Devleti,

8.Hristiyan Yunanlılar Devleti,

9.Müslim Arap Padişahları Devleti,

10.Moğol Padişahları Devleti.

Şerafettin Yaltkaya‘da bu 10 bölümden oluşan eserin sadece son bölümünü yani Moğol Padişahları Devleti kısmını Türkçe’ye kazandırmıştır.

Hülagu Han’ın Bağdat’ı ele geçirmesi, Kubilay Kaan’ın tahta oturması, Hulagu’nun ölümü sonrası tahta geçen Abaka İlhan, Abaka İlhan’ın ölümünden sonra tahta geçen Hulagu Han’ın oğlu Sultan Ahmet ve Ergun İlhan dönemleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir eser.

Eserin sonunda 3 ayrı indeks; şahıs isimleri, yer isimleri ve tabirlere göre sınıflandırılmış durumda. İndekse ek olarak kronoloji cetveli de olayları kavrayabilmenizi kolaylaştıracaktır.

Esere baktığımızda 74 sayfadan oluştuğunu görmekteyiz. İçerdiği konular itibariyle ana kaynak olarak kullanılabilecek olan eser Şerafettin Yaltkaya‘nın Türkçe’ye ve bizlere kazandırılmıştır.

HUKUK VE İDARE ADAMI OLARAK OSMANLI DEVLETİ’NDE KADI- İLBER ORTAYLI

İlber Ortaylı’nın Kronik Kitap’tan çıkan “Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı” isimli eseri inceledik. Yazıya ulaşmak için Tıkla!