Liderlerin Atatürk ile İlgili Sözleri

Roosevelt, Lloyd, Churchill, Venizelos, Eisenhower ve Burgiba'nın Atatürk hakkında söyledikleri sözler... Devlet adamlarının bakışıyla Gazi Mustafa Kemal... "Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi  O'nu çok iyi tanıyan...

Sykes-Picot Antlaşması

Sykes-Picot Antlaşması, gerekçesi, maddeleri, haritası, sonuçları. Sykes ve Picot kimdir? Rusların Boğazlar üzerinde egemen oluşu neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir mesele olarak kapanmıştı. Şimdi sıra...

Selçuklu Tarihi Kitap Önerileri

Selçuklu Tarihi üzerine okuma yapabileceğiniz en uygun ve en güvenilir kitap önerileri yazımızda. İşte Selçuklu Tarihi kitap önerileri... Selçuklular, bulunduğumuz topraklarda asırlar önce var olmuş...

Büyük Buhran : 1929 Ekonomik Krizi

1929'da ne oldu? Kavram olarak "ekonomik kriz" ne demek? 1929 Ekonomik Krizi'nin ortaya çıkışı ve daha fazlası yazımızda. Yazarlarımız Salih Akın, Süleyman Onur Geyik ve...

Öncesi ve Sonrasıyla Dolmabahçe

Dolmabahçe'nin ve Dolmabahçe Sarayı'nın tarihini konu aldığımız makalemizde, sarayın öncesi, sarayın inşaa süreci ve sarayın kullanımı hakkında yeni bilgiler edindik ve bunları sizlerle paylaştık.   A....

Güneş Dil Teorisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Güneş-Dil Teorisi nedir? Temelleri neye dayanmaktadır? Kvirgiç ile ilgisi nedir? Yıl 1935. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Ankara'ya dönmüş ve döner...

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

3 Mart 1918 tarihli Brest Litovsk Antlaşması'nın maddeleri. Dünya Savaşı'nın gidişatı ve tarihin seyri açısından Rusya'nın savaştan çekilişi oldukça önem taşıyan bir konu olmakla beraber,...

Dandanakan Zaferi ve Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Selçuklular, Gaznelilerin bölgedeki hakimiyetini kırma uğraşında, istiklâl peşinde... Selçukluların bağımsızlığının önünde Gazneliler önemli bir engel teşkil etmekte. Zira iki taraf da bölgenin tek hakimi olma...

Hasta Adam Osmanlı

Osmanlı Devleti'nin tarihinin son dönemlerine vurgu yapılarak kullanılan "Hasta Adam" tabiri, ilk kez kim tarafından nerede kullanılmıştır? Hasta Adam tabiri hakkında detaylar yazımızda. 19. yüzyıl...

Haçlı Seferleri ve Kudüs

Kudüs'ün Haçlı Seferleri üzerindeki önemi nedir? Bu yazımızda Kudüs ve Haçlı Seferleri arasındaki ilişkiyi ele aldık. Haçlı Seferleri fikrinin doğuşunu anlayabilmek ve motivasyonu kavrayabilmek adına...