TÜRKİYE’DE “MODERN TARİHÇİLİĞİN BABASI”: M. FUAD KÖPRÜLÜ

Fuad Köprülü, ilmi ve siyasi yaşantısıyla yakın geçmişimizde iz bırakmış isimlerin başında gelenlerindendir. Geride bıraktığı eserler günümüzde de bilimsel açıdan önemini hala korumaktadır, pek...

IV. Murad’ın Ölümü

Nam-ı diğer "Şarkın Sultanı", Osmanlı Devleti'nin 17. padişahı Sultan IV. Murad'ın Vefatı... Sultan IV. Murad, 27 Temmuz 1612 tarihinde Beylerbeyi'nde bulunan İstavroz kasrında dünyaya geldi....

Dandanakan Zaferi ve Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Selçuklular, Gaznelilerin bölgedeki hakimiyetini kırma uğraşında, istiklâl peşinde... Selçukluların bağımsızlığının önünde Gazneliler önemli bir engel teşkil etmekte. Zira iki taraf da bölgenin tek hakimi olma...

TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİ #3

Türk orduları savaş taktik ve hilelerini sadece savaş meydanlarında değil, savaş öncesi veya savaş sırasında da psikolojik bir baskı kurmak için uyguluyorlardı. Bazen kuşattıkları kaleleri...

TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİ #2

Savaşların akıbetini değiştiren bazı taktikleri ve özellikle uygulanan bu taktiklerde coğrafyanın, coğrafik özelliklerin etkisini Türklerin Savaş Taktikleri #1 yazımızda gördük.   TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİ #1 Bilinen geçmişinden...

TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİ #1

Bilinen geçmişinden beri savaşın eksik olmadığı Türk tarihi, savaşların yanında birçok taktiği de içinde barındırır.      Türk ordularının en çok kullandığı savaş taktiği ile başlayalım....

Piri Reis’in II.Hint Seferi ve Ölümü

Piri Reis, meşhur Osmanlı denizcisi. Onu denizciliği ve çizdiği Dünya haritasıyla biliyoruz. Piri Reis ünlü Dünya haritasının yanında Akdeniz ve Ege kıyılarına dair çizimleri...

Eski Türklerde Şehircilik

Türkler yüzyıllar boyunca göçebe yaşamış bir millet. Peki göçebeliğe bu kadar yatkın bir toplum nasıl bir şehir yapısı ortaya koymuştu? "Yaylak" ve "kışlak" kavramlarını duymuşsunuzdur....