Haçlıların İstanbul’u Yağmalaması

Dördüncü Haçlı Seferi esnasında İstanbul'a göz koyan Haçlıların faaliyetlerini inceledik. 1198 yılı, III.Innocentius papalık tahtına çıkar. Tahta çıkar çıkmaz Doğu'ya yönelik bir haçlı seferi düzenlemeyi...

Fransız Devrimi’nin Nedenleri

1789 Fransız Devrimi'nin yaşanmasında hangi dinamikler etkili oldu? Devrimi hazırlayan ortamı inceliyoruz. Fransız Devrimi sadece Fransa veya sadece Avrupa ana karası için değil tüm dünya...

Osmanlı Denizciliği #1

İmparatorluğa giden yolda Osmanoğulları denizde ne gibi gelişme gösterdi? Denizlere hükmetmenin önemi ve Osmanoğulları'nın izlediği yol hakkında bir değerlendirme yaptık. Türklerin denizlerle karşılaşması Anadolu'nun ilk...

Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı

Tarihimizde önemli bir yer alan, askeri yeteneklerini ve düşüncesini savaş meydanına aktarmayı başaran Gazi Osman Paşa, gösterdiği başarılar ile 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın gidişatını etkilemiştir....

Sultan Melikşah’tan Mektup

Türkler geçmişte bir çok kavim, topluluk ve devletle ilişki içinde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Bizans İmparatorluğu'dur. Bu süreçte Türk beyleri, hükümdarları,...

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiyye)

Çınar Vakası diğer bir adıyla Vaka-i Vakvakiyye, Sultan IV.Mehmed devrinde meydana gelen bir olaydır. 17.yüzyıl ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu, idari yönden karışık bir döneme girmiştir....

Venedik’te Bir Osmanlı Elçisi

"Venedik Dosyası" ilk yazımızda Venedik'in tarihine genel bir bakış yapmıştık. Şimdi ise Osmanlı-Venedik ilişkilerini elçiler üzerinden ele alacağız. VENEDİK’İN TARİHİ "Venedik Dosyası" yazı dizimizin ilk yazısında Türk, İslâm...

Venedik’in Tarihi

    "Venedik Dosyası" yazı dizimizin ilk yazısında Türk, İslâm ve Akdeniz tarihi için önemli bir devlet olan  Venedik'in genel tarihçesi hakkında araştırmalarda bulunduk. İtalyanca “Venezia”, Latince “Venetia” adıyla...

Öncesi ve Sonrasıyla Dolmabahçe

Dolmabahçe'nin ve Dolmabahçe Sarayı'nın tarihini konu aldığımız makalemizde, sarayın öncesi, sarayın inşaa süreci ve sarayın kullanımı hakkında yeni bilgiler edindik ve bunları sizlerle paylaştık.   A....

Büyük İstanbul Yangını Sonrası Sultan IV.Murad’ın Kahvehaneleri Kapatması ve Tütün Yasağı

Kahvehaneleri kapattıran, tütünü yasaklatan büyük İstanbul yangını ve Sultan IV.Murad'ın icraatleri... Büyük Yangın Tarihler 2 Eylül 1633… İstanbul’da, Cibalikapısı dışında gemilerin kalafatlanması sırasında bir yangın çıkmıştı....