Metod kitapları akademi hedefi taşıyan hemen herkesin ihtiyaç duyduğu ve gözden geçirmesi gerektiği kaynaklardır. İşte tarihçiler için metod kitaplarının bazılarından oluşan listemiz sizlerle.

Ch. V. Langlois-Ch. Seignobos, Tarih Tetkiklerine Giriş, Çev. Galip Aytaç, TTK, Ankara 2010 ; Bu eser 1848 yılında tarih metodu üzerine üretilmiş ilk eserlerden biridir. Eserin odağındaki meselelerin başında tarihsel malzemeye nasıl yaklaşılması gerektiği vardır. Okuyucu için iyi bir metod kitabı olmasının yanında bir belgenin nasıl incelenmesi gerektiği hakkında iyi bir yol göstericidir.

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, TTK, Ankara 2017 ; Bu eser her tarih meraklısının elinde bulunması gerekir. Tarihin ne olduğu, kaynakları çeşitli yazı ve tarihyazım biçimleri hakkında doyurucu bilgiler veren, tarihin teknik noktalarını merkezine alır.

Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İş Bankası Yay. İstanbul 2019 ; Zeki Velidi Togan’ın bu eseri İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınlarından çıkmış daha sonra Enderun yayınlarından çıkan bu eser, tarihin metodundan ziyade tarihçilik üzerinde duran kıymetli bir eserdir. Bununla birlikte eseri kıymetli kılan başka bir özelliği kaynak bilgisidir. Hem eserin içinde hem de verilen kaynak listesiyle ilgili alanda kendisini geliştirmek isteyenler için alanlarının temel kaynaklarını öğrenmesini sağlar.

Marc Bloch, Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği, İletişim Yay., İstanbul 2018 ; Dünya tarihçiliğinde büyük değişimlere neden olan Annales Ekolünü kurucu isimlerinden biri olan Marc Bloch’un bu eseri Annales’in tarihçiliğe nasıl yaklaştığını anlamak için ideal eserlerden biridir. Aynı zamanda olaylardan ziyade olgulara eğilmenin gerekli olduğu temel vurgusudur.

Edward Hallet Carr, Tarih Nedir?, Çev. Misket Gizem Gürtürk, İletişim, İstanbul 2013 ; Bu eser tarihçilikten ziyade tarihin ne olduğu üzerinde duran ve artık klasik haline gelmiş bir eserdir. Bir hadiseyi tarihi hadise kılanın ne olduğu ve tarihteki insan faktörüne odaklanır.

R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, DoğuBatı yay. İstanbul 2017 ; Tarih metodu kadar önemli bir diğer hususta tarihsel düşüncedir. Bizden önceki toplumlar tarihi ve tarihçiliği nasıl görmüşler ve nasıl uygulamışlardı. Bu eser Antik Yunan’dan itibaren tarihçiliğin gelişimini anlatmaktadır.

Ahmet Şimşek(ed.), Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, TTK, Ankara 2018 ; Bu eser her tarih meraklısının elinde bulunması gereken bir eser mahiyeti taşır. İçinde çeşitli makaleler olan eser, hem tarihi ile ilgili her meseleye değinmeye başarmış hem de dili itibariyle toplumun her kesimine hitap etmektedir.

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.