Liderlerin Atatürk ile İlgili Sözleri

Roosevelt, Lloyd, Churchill, Venizelos, Eisenhower ve Burgiba’nın Atatürk hakkında söyledikleri sözler… Devlet adamlarının bakışıyla Gazi Mustafa Kemal…

“Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi  O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof ile görüşürken, onun fikrince bütün Avrupa’nınen değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara’da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.” (1)

Franklin D. Roosevelt  (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı)

“Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi Türk milletine nasip oldu.” (2)

D.L’loyd George    (İngiltere Başbakanı)

“Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.” (3)

Winston Churchill  (İngiltere Başbakanı)

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.” (4)

Eleftherios Venizelos  (Yunanistan Başbakanı)

“Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesis münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. O’nun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan bu tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş bir zata çok yerinde bir saygıdır.” (5)

Dwight D. Eisenhower  (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı)

“Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar kendi kendime diyordum; Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna bu kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?” (6)

Habib Burgiba  (Tunus Devlet Başkanı)

Bugün, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde kendisini bir kez daha sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.


Kaynak

(1) Üç Adam, Kemal Atatürk- Roosevelt- Mussolini, 1937.

(2) K.Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1958, s.508.

(3) Tan, 18 Aralık 1938.

(4) Cumhuriyet, 29 Ekim 1969.

(5) Anıtkabir Özel Defteri, 1953.

(6) Cumhuriyet, 26 Mart 1965.