Bizans İmparatorları Listesi

Doğu Roma yani Bizans’ın imparatorlarını kronolojik olarak sizler için listeledik. İşte Bizans imparatorları…

Roma İmparatorluğu ardından İstanbul’da ortaya çıkan Bizans İmparatorluğu, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethine kadar var olmuş bir imparatorluktur. Yaklaşık bin yıllık ömrü çerçevesinde çok fazla taht değişikliğine maruz kalmış, büyük bir istilaya maruz kalmış, dağılmı, yıkılmanın eşiğinden dönmüş bir imparatorluk.

324-337 I.Konstantinos

337-361 Konstantios

361-363 Iulianos

363-364 Iovianos

364-378 Valens

379-395 I.Theodosios

395-408 Arkadios

408-450 II.Theodosios

450-457 Markianos

457-474 I.Leon

474 II.Leon

474-475 Zenon

475-476 Basiliskos

476-491 Zenon (tekrar)

491-518 I.Anastasios

518-527 I. Iustianos

527-565 I.Iustinianos

565-578 II.Iustinos

578-582 I.Konstantinos Tiberios

582-602 Mavrikios

602-610 Phokas

610-641 Herakleios

641 III.Konstantinos

641 Heraklonas

641-668 II.Konstans

668-685 IV.Konstantinos

685-695 II.Iustinianos

695-698 II.Leontios

698-705 II.Tiberios

705-711 II.Iustinianos (tekrar)

711-713 Philippikos

713-715 II.Anastasios

715-717 III.Theodosios

717-741 III.Leon

741-775 V.Konstantinoa

775-780 IV.Leon

780-797 VI.Konstantinos

797-802 Irene

802-811 I.Nikephoros

811 Stavrakios

811-813 I.Mikhail

813-820 V.Leon

820-829 II.Mikhail

829-842 Theophilos

842-867 III.Mikhail

867-886 I.Basileios

886-912 VI.Leon

912-913 Aleksandros

913-959 VII.Aleksandros

959-963 II.Romanos

963-969 II.Nikephoros

969-976 I.Ioannes

976-1025 I.Basileios

1025-1028 VIII.Konstantinos

1028-1034 III.Romanos

1034-1041 IV.Mikhail

1041-1042 V.Mikhail

1042 Zoe ve Theodora

1042-1055 IX.Konstantinos

1055-1056 Theodora (tekrar)

1056-1057 VI.Mikhail

1057-1059 I.Isaakios

1059-1067 X.Konstantinos

1068-1071 IV.Romanos

1071-1078 VII.Mikhail

1078-1081 III.Nikephoros

1081-1118 I.Aleksios Komnenos

1118-1143 II.Ioannes

1143-1180 I.Manuel Komnenos

1180-1183 II.Aleksios Komnenos

1183-1185 I.Andronikos Komnenos

1185-1195 II.Isaakios

1195-1203 III.Aleksios

1203-1204 II.Isaakios (tekrar)

1204 IV.Aleksios

1204 V.Aleksios

1204-1222 I.Theodoros Laskaris

1222-1254 III.Ioannes

1254-1258 II.Theodoros Laskaris

1258-1261 IV.Ioannes

1261-1282 VIII.Mikhail

1282-1328 II.Andronikos

1328-1341 III.Andronikos

1341-1391 V.Ioannes

1347-1354 VI.Ioannes Kantakuzenos

1376-1379 IV.Andronikos Palaiologos

1390 VII.Ioannes Palaiologos

1391-1425 II.Manuel Palaiologos

1425-1448 VIII.Ioannes

1448-1453 XI.Konstantinos Palaiologos