Tarih Araştırmalarında Usûl- Mübahat S. Kütükoğlu

Tüm bilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddi bir eser meydana getirmek için öncelikle ilmi araştırmanın usûllerini bilmek gerekir.

Üniversite sıralarında başlayan ve tüm akademik hayatımız boyunca yapacağımız seminer ödevleri, makaleler, araştırmalar veya tezler öncesinde gereken bir bilgi de bu araştırmalar esnasında izlenecek yoldur. Öğrenciler için Mübahat S. Kütükoğlu tarafından hazırlanmış bu eser, içerdiği önemli bilgiler sebebiyle ilk baskısından itibaren süratle tükenmiştir. İkinci ve dördüncü baskılarında kitap gözden geçirilmiş ve bazı ilaveler yapılmıştır. Son olarak sekizinci baskıda önemli değişikliklere gidilmiştir. Günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması dolayısıyla sekizinci baskıda, eserlerin bilgisayarda yazılması halinde izlenecek yol gösterilmiştir. 6 bölümden oluşan “Tarih Araştırmalarında Usûl”, ilk bölümde tarihe genel bir bakış yaparken aynı zamanda tarihin yararlandığı ilimler hakkında da bilgiler verir. Kaynakların tasnifi ve kaynakların tenkidi esnasında izlenmesi gereken yolu aktaran ikinci bölümün ardından artık eserinizi oluşturma yolunda sona bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Bibliyografyanın tespiti, notların tasnifi, imlâ, dipnot tipleri ve bibliyografyanın hazırlanması hususunda ayrıntılı şekilde bilgi edinirsiniz. Bir makale, bir araştırma, bir tez veya bir kitap yazmak için izlemeniz gereken yol, atmanız gereken adımlar, her şeyin başından sonuna kadar açık ve sade bir şekilde anlatılmış. Akademik bir çalışma yürütecek herkesin  bulundurması gereken bir eser. Bu eserle birlikte “Tez nasıl yazılır?”, “Kitap nasıl yazılır?”, “Nasıl dipnot verilir?”, “Bibliyografya nasıl hazırlanır?”, “İndeks nasıl tertib edilir?” veya “Bir bildiri nasıl sunulur?” gibi sorularınıza kolaylıkla cevap bulabilirsiniz. 196 sayfadan oluşan “Tarih Araştırmalarında Usûl” , TTK Yayınları’ndan çıkmakta.