Veliahtlık ve Atabeylik sistemini Selçuklular çatısı altında inceledik. Veliahtlık Sistemi Veliahtlık müessesesi bir nizama uygun şekilde yürütülüyordu. […]