Osmanlı Devleti ve Toplumu’nun algısında millet kavramı nasıl şekillenmişti? Millet sistemi Osmanlı Devletinin idari ve toplumsal […]