Prof. Dr. Ramazan Şeşen‘in çevirisini yaptığı İbn Fadlan Seyahatnamesi‘ni inceledik. X.Yüzyıl Türkler açısından büyük bir sosyo-kültürel […]