Dördüncü Haçlı Seferi esnasında İstanbul‘a göz koyan Haçlıların faaliyetlerini inceledik. 1198 yılı, III.Innocentius papalık tahtına çıkar. […]