Sultan II.Abdülhamid Han Devri Ticareti (1897-1898 Yılları)

Sultan II.Abdülhamid Han‘ın hükümdarlık dönemi içinde yer alan 1897-1898 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu‘nun ithal ve ihraç ettiği ürünler ve değerleri…

Osmanlı endüstrisi ve ticareti, hızla büyüyen ve gelişen Avrupa endüstrisi karşısında zayıf durumdaydı. Makineleşmenin bir sonucu olarak ihtiyaçlarından fazla ürün üreten devletler bunlardan para kazanabileceği pazarlar aramaktaydılar. Bu pazarların başında Osmanlı İmparatorluğu toprakları gelmekteydi. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu‘nun da pazarlamış olduğu ürünler bulunmaktaydı.

1897-98 yıllarında 22 milyon 840 bin 191 liralık ithalat, 14 milyon 370 bin 854 liralık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu alışveriş büyük oranda İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya ile yapılmaktaydı.

İthal edilen ve ihraç edilen ürünlere bakacak olursak, bunun için sizlere bir tablo hazırladık. Bu tabloda ithal veya ihraç edilen ürünler ve ticaret hacmine dair verileri görebilirsiniz.

İthal Edilen Ürünler                                 Değeri

Tekstil 8.217.000 lira
Deri 708.000 lira
Demir 692.000 lira
Kağıt 318.000 lira
Petrol ve Kömür 990.000 lira
Kibrit ve Mum 166.000 lira
Alkol 221.000 lira
Cam 134.000 lira
Kereste 219.000 lira
Hayvan 240.000 lira
Ecza 550.000 lira
Buğday ve Pirinç 952.000 lira
Kahve 912.000 lira
Şeker 1.568.000 lira
Tereyağı ve Peynir 254.000 lira

 

İhraç Edilen Ürünler                                Değeri

Hububat 1.915.000 lira
Kuru-Yaş Yemiş 2.318.000 lira
Afyon 537.000 lira
Koza ve İpek 2.108.000 lira
Bakliyat 279.000 lira
Pamuk 215.000 lira
Yün 479.000 lira
Tiftik 902.000 lira
Zeytin ve Zeytinyağı 464.000 lira
Palamut 646.000 lira
Halı 349.000 lira
Kahve 461.000 lira
Deri 481.000 lira
Hayvan 39.000 lira
Maden 368.000 lira
Fındık 283.000 lira

 

Bu tabloya baktığımız zaman bize çok şey ifade etmekte. Bu gibi veriler bizler için gösterge niteliği taşımaktadır. Bu tablodan bir dönem hakkında bilgi sahibi olabilir, o dönem hakkında yorum yapabiliriz.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.


Kaynak

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi VIII.Cilt Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri 1876-1907,syf. 479-480, TTK Yayınları, Ankara 2011.