Sultan Alp Arslan Fethin Babası – Cihan Piyadeoğlu

Cihan Piyadeoğlu tarafından kaleme alınan “Sultan Alp Arslan Fethin Babası” adlı eser Kronik Kitap tarafından yayına hazırlanıp basılmıştır. İşte “Sultan Alp Arslan Fethin Babası” kitabının incelemesi.

Erdoğan Merçil’e ithafen ele alınan eserde Sultan Alp Arslan’ın hayatının ilk yılları, meliklik dönemi, taht mücadelesinin yanısıra giriştiği savaşlar ve fetihler anlatılmış, kazanılan muzafferiyeti yalın bir dille okuyucuya anlatılmıştır.

Piyadeoğlu, kitabın başlarında Selçuklular hakkında bilgi verip hafızaları tazelemiştir. 1040 Dandanakan Savaşı sonrası kurulan Büyük Selçuklu Devleti‘nin ilk sultanı olan Tuğrul Bey döneminden ve Çağrı Bey‘in yanında yetişen Alp Arslan‘nın gençlik dönemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Gazneli Devleti ile girdiği savaşlarda gösterdiği başarılar da anlatılmıştır.

Sultan Alp Arslan’ın babasının vefatı sonrasında Horasan  melikliği hakkında kafa karıştıran meselelere Cihan Piyadeoğlu açıklık getirmiş, Tuğrul Bey’in vefatı sonrası saltanat değişikliği ve taht mücadelesi kitapta anlatılmıştır. Tahtı ele geçirdiği vakit halifeye gönderilen elçi ve okunan hutbe kısmı kitapta en çok hoşuma giden kısımdı diyebilirim.

sultan alparslan ile ilgili görsel sonucu

” Büyük Sultan, en büyük şahlar şahı, Arap ve Acem hükümdarı, milletin hükümdarlarının ulusu, dinin ışığı, Müslümanların feryadına yetişen, halifenin yardımcısı, insanlığın sığınağı, devletin yardımcısı, dinin tacı, çok cesur Alp Arslan Muhammed b. Davut.”

Piyadeoğlu, Alp Arslan’ın saltanatının ilk yıllarında ağabeyi Melik Kavurd ile girişilen mücadeleler ve yapılan savaşlardan bahsetmiştir. Ayrıca Melik Kavurd hakkında bizleri aydınlatmıştır. Eserde Sultan Alp Arslan’ın çocuklarının Karahanlı ve Gazneli hanedanlarıyla yaptığı evlilikler ve büyük şölenlerden bahsedilmiştir. Bu büyük merasimlerden sonra Selçuklu hanedanından bazı kimselere toprak verildiğinden söz edilmiştir. Tabii belki de bu kısmın en önemli yeri olan Melikşah’ın veliaht tayin edilme merasimleri, kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.

Sultan Alp Arslan Nasıl Öldü?

Sultan Alparslan’ın ölümü tarihte bir başka hükümdarın başına gelmeyecek şekilde olmuştu. Peki Sultan Alp Arslan nasıl ölmüştü?

 

Yazar, Malazgirt Savaşı’nın öncesi ve sonrası hakkında açıklamalarda bulunmuş, orduların mevcutlarını ve savaş alanında değişen müttefikleri gayet akıcı bir dil kullanılarak anlatmıştır.

Malazgirt Zaferi sonrası durum iyi kritik edilip yazılmış, değişen düzen çok vurgulu bir şekilde aktarılmıştır. Piyadeoğlu, ayrıca Batınilik için devletin her köşesinden yaptırmış olduğu medreselerle devletin ilim irfanda da gelişme gösterdiğini bizlere göstermiştir.

Sözün özü bu kitap bizlere Sultan Alp Arslan hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Hepimizin duyduğu, bildiği 1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu işin önderi Sultan Alp Arslan’dır. Bu komutan hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyenler için bu kitap mükemmel bir başlangıç olacaktır. Yıl dönümünde hatırlanıp anmakla yetinmeyip “Acaba nasıl bir komutandı?” diye merak edenler hemen bu kitabı okumalılar. Dokuz sene gibi bir zamanda tarih sahnesinde büyük işler bırakan başta Sultan Alp Arslan olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Malazgirt Savaşı 

26 Ağustos 1071 tarihinde Rahve Ovası‘nda cereyan eden Malazgirt Meydan Savaşı tarihimizin önemli noktalarından birisi olarak öne çıkar.