Selçuklular ve Bizans-Yusuf Ayönü

Yusuf Ayönü‘nün kaleme aldığı Selçuklular ve Bizans adlı eserin incelemesini yaptık.

Raportörlüğünü Prof. Dr. Mustafa DAŞ ve Prof. Dr. Fehameddin BAŞAR’ın yaptığı, 2014 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları‘ndan basımı yapılan eser.

Yusuf Ayönü 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1993 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. 1997 yılında mezun olur ve Ortaçağ tarihi dalında aynı üniversitede yüksek lisansa başlar ve 2001 senesinde “Türkiye Selçukluları-Bizans Münasebetleri(1075-1116)” isimli tezi ile yüksek lisansını tamamlar.  Bir Ortaçağ tarihçisi olarak Yusuf Ayönü bu eserde Ortaçağ Türk Tarihi‘nde önemli yer teşkil eden bir konuyu ele almıştır. Aslında bakacak olursak Türklerin Bizans İmparatorluğu ile ilişkisi Bizans İmparatorluğu’nun kuruluşuna kadar gider. Bunlar Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara gelen Avar- Bulgar-Peçenek-Kuman gibi Türk topluluklarıdır. Bizans onları bir şekilde kontrol altına almış olsa da Anadolu’da söz sahibi olmaya başlayan Türklere karşı başarılı olamaz.

Bu bağlamda eser, tüm Selçuklu-Bizans mücadelesine değinen nadide bir eserdir. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılışı ile başlayan eser, keşif akınları, Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Sultan Alparslan‘nın faaliyetleri ile devam etmekte. Peşinden Süleyman Şah, Ebu’l Kasım, Sultan Kılıçarslan, Şahinşah, Sultan Mesud, Sultan II.Kılıçarslan, Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev, II.Rükneddin Süleyman Şah, Sultan I.İzzeddin Keykavus, Alaeddin Keykubad ve II.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerini tüm yönüyle öğrenebileceğinizi söyleyebilirim. Siyasi, ekonomik, toplumsal tüm ilişkiler kronolojik bir sıra ile yer bulmuş durumda.

Eser akademik olarak kaynak niteliğinde bir eser olup birçok anakaynaktan yararlanılarak hazırlanmış bir eserdir. Hükümdarlara ait diyalogların sayıca fazla olması tarihseverlerin hoşuna gidecek bir özellik.

27 sayfalık bibliyografyası eserin ne kadar kapsamlı olduğunu ortaya koyan bir gösterge niteliğinde. Bu denli yoğun bir eserde aradığınızı kolay bulmanız için bir indeks de bulunmakta. Toplamda 332 sayfadan oluşan eser, dönemi kavramak için bulundurulması gereken bir eser. Yoğun ve ansiklopedik bir dil barındırması kimi okurun hoşuna gitmese de öğreneceğiniz çok şeyin olduğu kıymetli bir eser. Özellikle Ortaçağ tarihi çalışacak tarihçi adaylarının faydalanması gereken bir kitap “Selçuklular ve Bizans”.