SELÇUKLULAR TARİHİ VE TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ – OSMAN TURAN

Prof. Dr. Osman Turan’ın, ilk baskısı 1965 yılında T.K.A.E. (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü) Yayınları’ndan yapmış olduğu eseri.

1914 yılında dünyaya gelen Osman Turan, yüksek öğrenimini Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Tarih bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde tamamladı. Bu esnada çalışkanlığı ile M. Fuad Köprülü’nün dikkatini çeken Turan,  aynı kürsüde burslu doktora öğrencisi oldu. M. Fuad Köprülü’nün siyasete atılması sonrası 1942 yılında asistan olan Osman Turan, 1951 yılında Profesör oldu. 1954 yılında hocası Fuad Köprülü gibi siyasete atılan Osman Turan, bir daha fakültedeki görevine dönemedi. Ortaçağ Tarihi alanında adından söz ettiren Prof. Dr. Osman Turan’ın bu alanda birçok eseri bulunmaktadır ki bunlardan birisi de “Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti” adlı eseridir.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları’ndan 1965 yılında ilk basımı yapılan eserin ikinci basımı 1969 yılında Turan Neşriyat Yurdu tarafından yapılmıştır. Daha sonra bazı eklemeler ve düzeltmelerle birlikte Dergâh Yayınları, eserin üçüncü basımını gerçekleştirmiştir. 2003 yılından itibaren Ötüken Neşriyat tarafından basımı gerçekleştirilen eser, bu zamana kadar 19 kez basılmıştır. Eser ayrıntılı bir şekilde Selçuklu Tarihi ile başlamaktadır. Selçuklu Tarihi’ni kuruluş, yükseliş, azamet, duraklama, ve inhitat devirleri olarak bölümlere ayıran eser daha sonra Türkiye Selçuklularının Anadolu’daki faaliyetleri, yükselişleri ve çöküşleri ile birlikte Moğol istilasına yer vermekte. Selçuklu dönemi Türk- İslam medeniyeti hakkında da bilgiler veren eser bu bağlamda devletin siyasi, askeri düzeni, ilmi çalışmaları, din ve mezhepleri, sanat dallarını ve dönem içinde halkın durumunu içermekte. Eski bir eser olduğundan ve ansiklopedik bir mahiyeti bulunduğundan, eserde kullanılan dil bir miktar ağır gelebilir. Ayrıca dipnot yönünden zengin bir eser olduğunu belirtmekte yarar var. Ortaçağ Tarihi, Türk-İslam Tarihi veya Selçuklu Tarihi, meraklılarının bulundurması gereken bir eser “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti”.