Selçuklu Tarihi Kitap Önerileri

Selçuklu Tarihi üzerine okuma yapabileceğiniz en uygun ve en güvenilir kitap önerileri yazımızda. İşte Selçuklu Tarihi kitap önerileri…

Selçuklular, bulunduğumuz topraklarda asırlar önce var olmuş ve bugünlerin kapılarını bizlere aralamış bir devlet. Sadece ve sadece bu açıdan dahi öğrenilmesi gereken bir tarihe  ve birikime sahipler. Tam da bu noktada akıllara takılan soru şu “Selçuklular hakkında en güvenilir bilgiye hangi kaynaklardan ulaşırım?”

İşte Selçuklular hakkında bilgi edinebileceğiniz, en güvenilir Selçuklu tarihi kitap önerileri

Erdoğan Merçil’in Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan baskısı yapılan “Büyük Selçuklu Devleti” isimli kitabı bu anlamda başvurabileceğiniz önemli bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Eser oldukça minimize edilmiş bir Selçuklu Tarihi durumu taşımakta.

Mehmet Altay Köymen’in Türk Tarih Kurumu tarafından baskısı yapılan “Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi” adlı eseri de inceleyebileceğiniz önemli eserlerden biri konumunda.

Ali Sevim ve Erdoğan Merçil’in birlikte ele aldığı, “Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset-Teşkilat ve Kültür” isimli kitabı, hem Büyük Selçuklular hem de diğer Selçuklu Devletleri hakkında detaylı bilgileri bizlere vermekte.

Mehmet Altay Köymen’in “Selçuklu Devri Türk Tarihi” adlı eseri de başvurabileceğiniz önemli eserler arasında yer almakta.

Osman Turan’ın Ötüken Neşriyat tarafından baskısı yapılan “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti” isimli kitabı da son derece önemli bir eserdir. Selçukluları Türk-İslam sentezi ile birlikte işleyebileceğiniz bir kitap olarak oldukça önemli.

Son olarak İbrahim Kafesoğlu’nun yine Ötüken Neşriyat tarafından baskısı yapılan “Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar” adlı eseri bu anlamda yararlanabileceğiniz önemli kaynak kitaplardan birisidir.

Erdoğan Merçil, Mehmet Altay Köymen, Osman Turan ve İbrahim Kafesoğlu gibi önemli isimlerin kazandırdığı bu eserlere ek olarak yine adı geçen tarihçilerimizin ele aldığı makalelerden de yararlanabilirsiniz. Selçuklu Tarihi hakkında inceleyebileceğiniz kitaplar elbette yukarıda bahsettiğimiz kitaplarla sınırlı değil. Bir başka kitap önerisi yazımızda görüşmek dileğiyle.

Kitap Önerileri yazılarımız devam edecek.