Saadettin Köpek’in Ölümü

Saadettin Köpek Nasıl Öldü? Saadettin Köpek Ne Zaman Öldü? Saadettin Köpek Nerede Öldü? Saadettin Köpek’in Ölümü ile ilgili detaylar yazımızda.

Saadettin Köpek‘in Selçuklu sultanı üzerindeki etkisi diğer devlet adamları üzerinde de etki bırakmaktaydı. Özellikle Harezmlilerin bertaraf edilmesinin ardından Saadettin, diğer emir ve devlet adamlarını ortadan kaldırma girişimlerinde bulundu. Gücü günden güne artmasına rağmen siyasi veya askeri bir başarı elde edemeyen Saadettin bir zafer umuduyla Temmuz 1238’de Samsat Kalesi’ni kuşattı. Samsat o dönemde Eyyübilerin hakimiyeti altında olan bir bölgeydi. Ancak kalenin idaresi Hristiyanların elindeydi.

kubadabad sarayı ile ilgili görsel sonucu

Haçlarına dokunulmaması şartıyla kale Saadettin‘e teslim edildi. Bunun ardından nüfuzunu bir miktar daha artırmış olan Saadettin‘in bir sonraki hedefi bir tertip ve düzenle Selçuklu tahtını ele geçirmekti. Bunun için hanedana mensup olduğunu ispatlaması gerekiyordu. Bunun bilincinde; annesi Şehnaz Hatun’un Sultan I.Gıyaseddin ile gayrimeşru bir ilişkisi olduğunu ve sonucunda ise kendisinin dünyaya geldiğini yani kendisinin sultanın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia etti.

kubadabad sarayı ile ilgili görsel sonucu

Tüm bunları planlarken rahat durmuyor ve yaşanan kötü gidişattan da hükümdarı sorumlu tutuyor, söylentiler çıkarıp ortalığı karıştırıyordu. Durumu geç de olsa anlayan Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev, Saadettin‘i bertaraf etmeyi kararlaştırdı. Sivas subaşısı Hüsameddin Karaca’ya emir gönderdi. Karaca, Saadettin‘in güvenini kazanmak amacıyla yanına gitti. İtibarını artırdı. Kubadabad Sarayı‘nda bir ziyafet esnasında öldürmeye çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bir kılıç darbesiyle yaralanan Saadettin, kendini şaraphaneye attı. Burada şarapdar tarafından öldürüldü. Cesedi demir bir kafes içerisine konuldu ve Kubadabad Sarayı‘ndaki kale burcuna asıldı. (Aralık 1238)

Devlet önemli adamlarını kaybetmiş olsa da Saadettin‘in ölümü ardından onun tahakkümünden kurtulmuş oldu.

Konu ile ilgili detaylı bilgiyi DİA‘da ilgili maddeden ve daha önce bahsetmiş olduğumuz Selçuklu Tarihi kitaplarından edinebilirsiniz.