Akdes Nimet Kurat‘ın Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar adlı eserini inceledik.

Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar adlı eserin ilk baskısı 1948 yılında, ikinci baskısı 1987 yılında, üçüncü baskısı 1993 yılında, dördüncü baskısı 1999 yılında, beşinci baskısı 2010 yılında ve altıncı baskısı 2014 yılında yapılmıştır. Biz de bu altıncı baskısını inceliyor olacağız.

Başlangıcından itibaren ele alınan Rusya tarihi bu eserde Slavların menşei meselesi ile başlıyor. Rusya tarihinin başından itibaren bölgede var olan Türklerin, bu eserin Rus ve Avrupalı tarihçiler tarafından yazılan muadillerinde pek de bahsedilmediğini vurgulayan Kurat, kendi eserinde ise buna oldukça yer vermiş durumda. Zira bu göz ardı edilecek bir mesele değildir. Avarlar, Hazarlar, Peçenekler ve Kumanların Ruslar üzerinde olan tesiri yok sayılamaz. Bu nedenle Kurat bu eseri oluştururken bu tesirlerden bahsetmekten de çekinmemiştir. 9.yüzyıl itibariyle ele alınmaya başlayan Rusya tarihi, 20.yüzyıla kadar olan zaman dilimini kapsamakta. 1917 tarihinde Romanovların sonunun gelmesi ile eserin siyasi konuları ele aldığı kısmı son buluyor. Romanovların sonu ile birlikte artık Rusya’da bambaşka bir tarih söz konusu olacaktır.

Siyasi tarihin sonu ile birlikte eser Rusların ilim ve kültürüne ışık tutmakta. Ardından Rus knezleri, çarları ve imparatorlarının hüküm sürdüğü yılları gösteren liste, takiben ise bir kronoloji cetveli yer almakta.

Rusya Tarihi dersimin ders kitabı olarak da okutulan eser oldukça kapsamlı olup toplamda 568 sayfadan oluşmaktadır. İlk devirlerinden itibaren Türklerle iç içe olan Rusya, bu anlamda önemlidir. Onlarca Türk kavminin iletişim kurduğu Ruslar, Türk tarihini anlamamızda yardımcı olacak niteliktedir. İlk dönemlerde Avarlar ve Hazarlar gibi ilişki kuran Türkler olsa da son dönemlerde de Osmanlılar Ruslar ile ilişki içinde bulunmuş, karşılıklı savaşmışlardır.

Şüphesiz Osmanlı ve Türk tarihini anlamak için bilinmesi gereken Rus tarihini öğreneceğiniz kitapların başında geliyor Kurat‘ın bu değerli eseri.

Siz Akdes Nimet Kurat’ın Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar adlı eserini incelediniz mi?

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.