Reconquista

Reconquista Hareketi Nedir? Endülüs ve Haçlılar ile ilgisi nedir? Ortaçağ tarihine yön veren kavramlardan biri olan Reconquista hakkında daha fazlası.

Etimolojik olarak kelimenin köküne bacak olursak ‘’yeniden fetih’’ anlamına gelen Reconquista, Müslüman hakimiyetindeki eski Hristiyan topraklarının, Hristiyanlar olarak tekrar elde etme ideası olarak tanımlanabilir.

Ancak Reconquista’yı anlamak için öncelikle İspanya’nın fethini anlamak gerekir. İspanya’nın Müslümanlarca fethinden önce bölgede Vizigot Krallığı bulunuyordu ve bu krallık bünyesinde de çeşitli karışıklıklar meydana gelmekteydi. İspanya’nın fethi ise 711 yılında Tarık b. Ziyad komutasında tamamı Berberilerden oluşan bir ordunun, Emevi halifesinin de izni doğrultusunda İspanya’yı fethetmesiyle gerçekleşti.

reconquista ile ilgili görsel sonucu

711 yılından 11. yüzyıla değin Müslümanlar bu topraklarda hüküm sürdüler. Fakat 1031 yılında Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla beraber Reconquista fikri alevlendi. Müslümanlar ise bu duruma karşı Kuzey Afrika’dan yardıma gelen Murabıtlar ve Müvahidlerle birlikte Reconqusita’yı geciktirmeye çalıştılar. Fakat güçten düşen Müslümanlar karşısında Hristiyan krallıklar birleşmeye ve güçlenmeye başladılar. Özellikle Kastilya ve Aragon Prenslikleri bu birleşmelerin en önemlisiydi.

reconquista ile ilgili görsel sonucu

Reconquista kapsamında ilk toprağın elden çıkışı, 750 yılında İspanya’nın kuzeybatısında yer alan Asturias Krallığı’nın kurulmasıyla olmuştur. Durum git gide daha vahim bir hal almaya başlıyordu. 13. yüzyıla gelindiğinde ise İspanya’daki Kurtuba, İşbiliye, Belensiye gibi İslam şehirleri tek tek Hristiyan unsurların hakimiyetine girdi. İspanya’da Müslümanların son kalesi olarak görülen Gırnata ise 1492 yılında Hristiyan hakimiyetine girdi ve Endülüs Emevileri tamamen ortadan kalktı.

Reconquista Hareketi, tarihsel süreçte Hristiyan-Müslüman ilişkileri açısından bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 1095 yılında ortaya çıkan Haçlı Seferleri’nin ilk hareket noktası Reconquistadır denilebilir. Haçlı Seferleri ve Reconquista arasındaki tek fark ise Papa’nın sefere dahil olmasıdır. Papanın dahil olmasıyla beraber hareket Haçlı Seferi olarak adlandırılmıştır.