Hükümdarlara Öğütler (Nasihatü’l-Mülûk) – Sa’dî-yî Şirazî çev. Turgay Şafak

Tarih dediğimiz kavramın karşılığı bazen de bir "ideal" arayışıdır. İdeal düzen, ideal insan, ideal devlet ve tabi ki ideal yönetici. Bu ideal arayışına cevap veren...

Türklerin Tarihi- İlber Ortaylı

Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına. "Türklerin Tarihi", Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın Timaş Yayınları'ndan Mart 2015 tarihinde ilk baskısı yapılan kitabıdır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere geniş bir...

Eski Türklerde Şehircilik

Türkler yüzyıllar boyunca göçebe yaşamış bir millet. Peki göçebeliğe bu kadar yatkın bir toplum nasıl bir şehir yapısı ortaya koymuştu? "Yaylak" ve "kışlak" kavramlarını duymuşsunuzdur....

Tanınmayan Büyük Çağ- Prof.Dr.Fuat Sezgin

Bir İlim Yolcusu: Fuat Sezgin'in eseri "Tanınmayan Büyük Çağ" kitabını inceliyoruz. Türkiye’de "Bilim Tarihi" dediğimiz zaman bu alanda çalışan önemli isimlerin en başında Prof. Dr....

www.kitaptarih.com Hakkında

Tarihi ve kitabı var olmaları için birbirlerine ihtiyaç duyan iki kaynak gibi görebiliriz. Bu site ise bu kaynaklardan beslenerek bir sonuca ulaşma arayışının bir...