Türkiye Selçuklularını genel bir çerçevede ele alan Osmanlı’dan Önce Onlar Vardı Türkiye Selçukluları adlı eseri inceledik ve Türkiye tarihine bir yolculuk yaptık.

Türkiye Selçukluları kimdir? Ortadoğu’da egemenliği kurup, daha sonra Anadolu’ya yönelip Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu kapılarını Türklere açtılar. Anadolu serüveninde Bizanslılarla mücadele ettiler, Moğolların istilasına maruz kaldılar. Tanrı’dan yüz çevirdikleri gerekçesiyle Haçlı Seferleri’nin hedefi oldular. Onlar Anadolu’ya ayak basana kadar Romania olarak adlandırılan topraklar onların gelişi ile Turkia olarak anılmaya başlar. Onlar Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde en büyük paya sahipler. Ama bun rağmen unutulurlar. Osmanlıların arkaplanını oluşturan Selçuklular kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Doç. Dr. Mustafa Alican tarafından kaleme alınan eser Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç‘a ithaf edilmiştir. Eserin hemen ilk sayfalarında siyah-beyaz bir harita bulunmakta. Üç ana bölümden oluşan eser Siyasal Tarih, Siyasi Yapı ve Sosyo-Ekonomi başlıkları altında birleşmiş.

Türkiye Selçuklularının kökeni, devletin kuruluşu ve tahta geçen sultanların yanında Türkiye Selçukluarının Bizanslılarla, Büyük Selçuklularla, Eyyübilerle, Haçlılarla ve Moğollarla olan ilişkilerine dair bilgileri öğrenebilirsiniz. Devletin dağılışı ile birlikte ilk bölüm son bulurken devletin idari, hukuki ve askeri teşkilatına değinilen ikinci bölüm ardından toplumsal yapı, kültürel ve ekonomik meselelere de değinilen üçüncü kısım karşımıza çıkıyor.

Eserde yazarlarımızın önceden de incelemesini yaptığımız “Beylikler Devri” eserinde olduğu gibi soru-cevap şeklinde konular ele alınmış durumda.

TÜRKLERİN KAYIP YÜZYILI BEYLİKLER DEVRİ & TÜRKİYE TARİHİ – MEHMET ERSAN & MUSTAFA ALİCAN

Beylikler Devri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından önemli bir süreçtir. Bu devri ele alan “Beylikler Devri” adlı eseri tüm yönleriyle inceledik. Malazgirt Zaferi

352 sayfadan oluşan kitabın sonunda kronoloji ve ilk sayfalarda gördüğümüz renksiz haritanın renkli hali ile karşılaşıyoruz. İlk baskısı 2013 yılında Timaş Yayınları‘ndan yapılan “Osmanlı’dan Önce Onlar Vardı: Türkiye Selçukluları” adlı eser, Osmanlı’yı anlamak ve Osmanlı’nın temellerini oluşturan sistemi öğrenmek için okunması gereken bir kitap.  Akıcı üslup sıkılmanızın önüne geçerken, bu tatil günlerinde keyif alarak okuyabileceğinizi söyleyebilirim.

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.