Osmanlı ve Modern Türkiye

Prof. Dr. Halil İnalcık‘ın “Osmanlı ve Modern Türkiye-Araştırmalar-“ adlı eserini inceliyoruz.

Halil İnalcık Kimdir?

Halil İnalcık 1942,1972 yılları arasında Ankara DTCF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tarih profesörlüğü yapmıştır. 1972-1986 yılları arasında ise Chicago Üniversitesi’nde tarih profesörlüğü yapmıştır. 1993’te Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kuruculuğunu üstlenmiştir. Hayatı boyunca 72 kitap ve 500’den fazla makale kaleme alan Halil İnalcık, Temmuz 2016 tarihinde, 100 yaşında vefat etmiştir.

“Osmanlı ve Modern Türkiye” Eserine Dair

Eserin ilk baskısı 2013 yılında Timaş Yayınları‘ndan gerçekleşmiştir. Osmanlı, Yakın Tarih ve Tarihçiliğimiz olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Osmanlı toplumu, teşkilatı, ekonomisi ve vakıfları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sosyal meseleler üzerinde durulan bir konu olup, oldukça kapsamlı konular kısa ve anlaşılır şekilde karşımızda. İkinci kısım yakın tarihimizle haşır neşir. Burada Halil İnalcık yakın tarihimizin en önemli şahsiyeti, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘e ve onun düşüncelerine, icraatlerine değinirken, önemli düşünürümüz Ziya Gökalp‘e de yer ayırmış. Üçüncü ve son kısımda Braudel‘in başını çektiği Annales Ekolü ve Türk tarihçiliğine etkisi, Ömer Lütfi Barkan‘ın çalışmaları kitapta yer bulmuş. Ek olarak Özer Ergenç‘in Halil İnalcık’ın Türk tarihçiliğindeki yerine yönelik bir yazı da bulunmakta.

Türk tarihçiliğinin büyük isimlerinin başında gelen Halil İnalcık, 328 sayfalık bu eseriyle siyasi ve askeri tarihten çok teşkilatlar, sistem, akımlar ve fikirler üzerinde durmuş. Okuması zevkli ve ansiklopedik yapıdan uzak olan eser tarihi doğru öğrenmeniz için okumanız gereken eserlerden birisi.