Osmanlı Sufiliğine Bakışlar & Makaleler-İncelemeler – Ahmet Yaşar Ocak

Ahmet Yaşar Ocak‘ın “Osmanlı tasavvufu ve sufiliği” ile ilgili makalelerinin bir araya gelmesiyle Osmanlı Sufiliğine Bakışlar adlı eser meydana çıkmıştır.  Eser Timaş Yayınları tarafından basılmaktadır.

Ahmet Yaşar Ocak‘ın Osmanlı sosyal hayatında tasavvuf ve sufiliğin yeri konusunda çok önemli noktalara temas ettiği bu eseri Osmanlı dini tarihi ile ilgili fikir edinmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir eser olarak nitelendirebiliriz.  Bununla birlikte Osmanlı tasavvufu, Osmanlı dini tarihi ve özellikle Heteredoks İslam konularında yalnız bu eser değil Ahmet Yaşar Ocak‘ın bütün çalışmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini de eklememiz gerekir.

Tasavvufî figürler, tasavvufî zümreler ve muhtelif konuları kapsayan üç bölümden oluşan bu eserde özellikle Osmanlı siyasal iktidarı ile sorunlu tasavvufî yapılar hakkında önemli incelemeler barındırmakta. Osmanlı dini hayatının siyasi iktidarla sorunlu kesmi, Osmanlı dini hayatını bütünlüklü olarak anlamak açısından çok önemlidir. Eserde bu Osmanlı yönetimi ile sorunlu bu yapılarla, Osmanlı yönetiminin başlıca çatışma noktalarını, sorunların nedenlerini ilgiyle okumanız mümkün.

M.Fuad Köprülü‘den sonra akademik anlamda Ahmet Yaşar Ocak‘ın bu eserde ortaya koyduğu tespitleri çok önemlidir. Zirâ Köprülü’den sonra Ocak’ın bu çalışması yeniden bu konuyu akademik olarak gündeme getirmiştir.

Rum abdalları, melamilik ve melamiler; Balkanlar’da tasavvufî seyirle ilgili bu eseri okuyarak genel bir bakış açısı zihninizde oluşacaktır. Bunun yanında tekke ve zaviyelerin Osmanlı sosyal hayatında ki yeri hakkında çok önemli ve ilgi çekici bilgiler karşınıza çıkacak. Tekke ve zaviyelerin Osmanlı’nın belli bir döneminde üstlendiği çok önemli sosyal ve toplumsal misyonun zamanla nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenlerini zaviyeler ile ilgili kısımda ilgiyle okumanız mümkün.

Son olarak bu eserle birlikte tüm Ahmet Yaşar Ocak çalışmalarının İslam’ın sosyal ve siyasi açıdan Türklere etkileri konusunda fikir edinmek isteyenlerin okumasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır.