Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Devleti‘nde taht mücadelesinden galip ayrılan padişahlar kimler? İşte yıl yıl sıralamış olduğumuz Osmanlı Padişahları Listesi.

1Osman Bey (1302-1324)

2Orhan Bey (1324-1362)

3I.Murad (Hüdavendigar) (1362-1389)

4 I.Bayezid (Yıldırım) (1389-1402)

5I.Mehmed (Çelebi) (1413-1421)

6II.Murad (1421-1444) – (1446-1451)

7II.Mehmed(Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446) – (1451-1481)

8II.Beyazid (1481-1512)

9Yavuz Sultan Selim (1512-1520)

10Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)

11II.Selim (1566-1574)

12III.Murad (1574-1595)

13III.Mehmed (1595-1603)

14I.Ahmed (1603-1617)

15I.Mustafa (1617-1618) – (1622-1623)

16II.Osman (1618-1622)

17IV.Murad (1623-1640)

18I.İbrahim (1640-1648)

19IV.Mehmed (1648-1687)

20II.Süleyman (1687-1691)

21II.Ahmed (1691-1695)

22II.Mustafa (1695-1703)

23III.Ahmed (1703-1730)

24I.Mahmud (1730-1754)

25III.Osman (1754-1757)

26III.Mustafa (1757-1774)

27I.Abdülhamid (1774-1789)

28III.Selim (1789-1807)

29IV.Mustafa (1807-1808)

30II.Mahmud (1808-1839)

31Abdülmecid (1839-1861)

32Abdülaziz (1861-1876)

33V.Murad (1876)

34II.Abdülhamid (1876-1909)

35V.Mehmed Reşad (1909-1918)

36VI.Mehmed Vahdettin (1918-1922)


Not:

•Bu listenin hazırlanmasında “TDV İslâm Ansiklopedisi” ve yayın danışmanlığını Halil İnalcık’ın yapmış olduğu Yeni Türkiye Yayınları’ndan 2002 yılında baskısı yapılan “Türkler” isimli ansiklopediden yararlanılmıştır. Alanında önemli işler başarmış isimlerin kaleme aldığı makalelerin derlenmesi ile oluşan eser bu anlamda değerli bir kaynaktır.

•Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı, Osman Bey ve Orhan Bey’in tahtta kaldığı yıllar hakkında farklı görüşler mevcut olup biz bu listeyi hazırlarken ülkemizin yetiştirdiği değerli tarihçilerden Halil İnalcık’ı kaynak olarak kullandık.

•1402-1413 yılları arası Fetret Devri adı verilen dönemdir. Bu dönemde Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında saltanat mücadelesi gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti parçalanmanın eşiğine gelmiş ancak nihayetinde merkezi otorite sağlanmıştır

•Ayrıca yukarıda görmüş olduğunuz resimlerin gerçeklik payı olduğunu iddia etmiyoruz. Sadece ve sadece fotoğraflar adı geçen Osmanlı Devleti sultanlarını temsil etmektedir.