Ortaçağ’da Venedik, Papalık ve Türkler Kitap İncelemesi

Serdar Çavuşdere’nin kaleme aldığı Ortaçağ’da Venedik, Papalık ve Türkler isimli kitabın incelemesi.

Ege Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan tarihçi Serdar Çavuşdere tarafından yazılmış eser, alanındaki büyük boşluklardan birisini doldurmaktadır. Kullandığı kaynaklar açısından daha çok yabancı, özellikle de Latin kaynaklarından yararlanan Çavuşdere, bizi Ege Denizi’nin egemenliği adına 13. yüzyıl sonunda başlayıp 14. yüzyıl ortalarına kadar devam eden Türk-Latin rekabet ortamına götürmektedir. Bu cihetle kitaptaki ana konular özellikle İkinci Beylikler Dönemi’nde Ege kıyıları civarında kurulan denizci Türk beyliklerinin yaptığı gaza faaliyetleri, civardaki Hristiyan unsurlarla münasebetleri ve bu beyliklere karşı tertiplenen Haçlı Seferi üzerinden gitmektedir.

Kitabın giriş kısmında Akdeniz’deki egemenlik mücadelelerinden kısaca bahseden Çavuşdere, özellikle 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türklerin süratle Ege kıyılarına kadar ulaşmasına değinir. Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde yazar, 1243-1304 yılları arasında artık iyice güçten düşmüş, başkentini kaybedip zor bela 1261‘de geri aldıktan sonra dahi toparlanamamış ve Anadolu’yu iyice ihmal etmiş olan Bizans’ın Ege Adaları ile Batı Anadolu’daki topraklarının nasıl tek tek kaybettiğini anlatmaktadır. Boş ve savunmasız buldukları bu alanlara yerleşenler Türkler ve Latinler olacaktı.

Kitabın ikinci bölümünde 1304-1334 yılları arasında buralara yerleşen Türker ve Latinler arasındaki deniz savaşları, ticari ve siyasi münasebetler konu edilnilmiş. Yazar özellikle bu konulara değinirken Latince ifadelerden yararlanmış ve dönemin birincil kaynaklarından birçok örnek vermiş. Buradaki bilgiler sayesinde daha sonraları Osmanlıyı da bir hayli meşgul eden Rodos Şövalyeleri’nin adaya nasıl gelip yerleştiğini ve kurulduğunu öğrenebiliyoruz. Ayrıca anlaşılıyor ki Ege’deki deniz beyliklerinin öncüsü olan Menteşe Beyliği bu dönemde zayıflamaya başlamış, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesi gibi beylikler bu dönemde ön plana çıkmaya başlamıştır.

Kitabın üçüncü yani son bölümünde de Ege kıyıları ve adalarındaki Haçlı-Türk mücadelesi ele alınmış. Diğer beyliklerden farklı konum elde edip güçlü bir mevki elde eden Aydınoğulları’nın Haçlı istilasına karşı giriştiği mücadele, dönem kaynaklarından da yararlanılarak akıcı bir şekilde anlatılmış. Son olarak da sonuç kısmı, kaynakça ve ekler bölümüyle de kitaba ayrı bir zenginlik katılmış.

Çaka Bey’in vefatından sonra tabiri caizse reklam arasına giren Ege’deki Türk varlığı, İkinci Beylikler Dönemi ile yukarı doğru ivme kazanmış ve Osmanlı’nın daha sonra burayı bir Türk Gölü yapmasında önemli temel taşlarını döşemiştir. Bu mücadeleyi çok iyi bir şekilde ele almış olan bu kitabı, tarih sever herkese tavsiye ederim.


GİZLİLİK POLİTİKASI

©Copyright 2017 Kitaptarih.com tüm hakları saklıdır.

Kitaptarih.com bünyesinde kitap incelemeleri, tarih ve bilim tarihine yönelik içerikler barındıran özgün bir web sitesidir.

Sitede yer alan yazılı ve görsel içerikler izinsiz ve habersiz bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Gerekli tüm izinler için iletişime geçilmelidir. Kitaptarih.com‘da yer alan yazılı ve görsel içeriklerin değiştirilmesi ve kaldırılması gibi tüm yetkiler kitaptarih.com‘a aittir. Gerektiği takdirde düzenleme yapmak veya içeriği kaldırmak Kitaptarih.com‘un görevi ve yükümlülüğüdür.

Kullanıcılar, okurlar ve takipçiler sitede bulunan içerikler ile ilgili aldığı kararlarda bağımsız ve hür bir şekilde hareket ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hiç kimse Kitaptarih.com sitesinde bulunan içerikleri göstererek zarara uğradığını iddia edemez.Tazminat veya herhangi bir ücret talep edemez. Kitaptarih.com‘daki içeriklerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Ayrıca kitaptarih.com okurlarına objektif bir bakış açısıyla içerikler üreteceğinin garantisini vermektedir.