Mustafa Kemal Atatürk‘ün silah arkadaşlarına hitaben kendi el yazısı ile yazdığı mesaj.

Bu zamana kadar Mustafa Kemal Atatürk’e ait birçok sesleniş dinledik, birçok mektup ve yazı okuduk. Nutuk adlı eseri bu konuda en bilindik kaynak olarak öne çıkmaktadır. Şimdi ise Sakarya Meydan Muharebesi sonrası “Gazi” ve “Mareşal” rütbesi alan Mustafa Kemal Atatürk‘ün, ilk iş olarak silah arkadaşlarına hitaben yazdığı yazıyı inceledik. İşte o yazı…

NEFERLERE

Kurtuluş için yaptığınız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünya’nın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan bir millete yad elleri altında köle olmak mümkün değildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü, doğrudan doğruya size racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu, en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine delalet eden bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermayei iftiharı olarak taşıyacağım. Cenab-ı Hak giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civarmertliğin, kahramanlığın hakkı olan kati halâsı nasip etsin.”

 

 

 

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.