Prof. Dr. Erdoğan Merçil‘in kaleminden Müslüman Türk Devletleri Tarihi eseri ve incelemesi…

Türkler 10.yüzyılın başlarından itibaren İslam dinini kabul etmeye başlar ve böylece incelemiş olduğumuz bu eserin de başlangıç noktası oluşmuş olur.

Türklerin İslamiyeti kabulü ile hem kendi tarihlerinde hem de İslam tarihinde önemli değişikliklere vesile olmuştur. Örnek verecek olursak askeri ve siyasi yetenekleri yüksek olan Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra Abbasiler gibi Müslüman bir devlette çok önemli askeri mevkiilere yükselmiş, orduların vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. Türkler başlı başına bir devlet kurduklarında ise İslam’ın taşıyıcılığını yapmış, dört bir tarafa yayılmasına vesile olmuşlardır. Bu açıdan Türklerin İslamiyet’i kabulü oldukça önemlidir.

Müslüman-Türk devletleri ve hanedanı hakkında bilgi vermek amacıyla ele alınan eser Karahanlılar, Gazneliler gibi onlarca devlet hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Mısır’da Tolunoğulları, Ihşidiler gibi Hindistan’da Gazneliler, Babürler gibi Anadolu’da Selçuklular ve beylikler gibi birçok devlet incelenmiş durumda. Bunlarla da sınırlı kalınmıyor ve Delhi Sultanlıklarına kadar uzanan geniş bir çerçevede Müslüman-Türk devletleri ele alınıyor.

Bakacak olursak eser tüm Müslüman-Türk devletlerini kapsamamakta. Zaten bunu iddia etmediğini de belirtmemiz gerekir. Bir el kitabı olarak kullanılabileceği düşünülerek hazırlanan eser, kapsamlı bir şekilde adını saymış olduğumuz devletler hakkında bilgi edinebileceğiniz ders kitabı diyebileceğimiz bir eserdir.

İlk 7 baskısı Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan eser daha sonra Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan çıkmaya devam etmiştir. Biz ise 10.baskısını incelediğimiz eseri oldukça beğendik. Olabildiğince kısaltılmış ve üniversite sıralarında ders olarak okutulabilecek olan konuya dahil tüm devletlerin tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olmanız açısından bulunmaz bir nimet desek yeridir. Bu Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in de üzerinde durduğu önemli noktalardan biridir. Bu açıdan bakacak olursak, “Müslüman Türk Devletleri Tarihi” amacını gerçekleştirmiş bir eser olarak karşımıza çıkmakta.

Sizin İçin Önerilen 

TÜRKİYE VE TANZİMAT – EDOUARD-PHİLİPPE ENGELHARDT 

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.