Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri

7.ve 24. Maddeleri ile meşhur Mondros Mütarekesi ya da bilinen adıyla Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri kitaptarih.com’da.

Mondros Mütarekesi, tarihimizde önemli yer teşkil eden bir antlaşmadır. Zira antlaşma ile Osmanlı Devleti için savaş hali bitecekti. Ancak antlaşma yeni bir mücadeleye de başlangıç edecekti.

 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve Karadeniz’e geçişin sağlanması. Çanakkale ve İstanbul Boğazları kalelerinin İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesi.
 2. Türk sularında bulunan tüm mayınlı bölgelerin, torpido kovanlarının ve diğer blokajların yerlerinin gösterilmesi ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bunların taranmaları veya ortadan kaldırılmalarına yardım edilmesi.
 3. Karadeniz’deki mayınlarla ilgili mevcut tüm bilgilerin verilmesi.
 4. Tüm İtilaf savaş esirlerinin ve gözaltında bulunan ya da tutsak olan Ermenilerin İstanbul’da toplanarak bunların herhangi bir şarta bağlı olmaksızın İtilaf devletlerine teslim edilmeleri.
 5. İç düzenin sağlanması ve sınırların denetimi için gerekli olan birlikler dışında Türk ordusunun derhal terhis edilmesi.
 6. Türk karasularında güvenliği sağlamak veya benzer amaçlar için gerekli olan küçük gemiler dışında, Türk suları veya Türkiye tarafından işgal edilmiş olan sulardaki tüm deniz savaş taşıtlarının teslimi; bu gemilerin yönlendirilecekleri Türk liman veya limanlarında enterne edilmeleri.
 7. Güvenliklerini tehdit eder bir durumun ortaya çıkması halinde İtilaf devletlerinin herhangi bir stratejik bit noktayı işgal etme hakkına sahip olmaları.
 8. Şu anda Türk işgali altında bulunan tüm liman ve demirleme yerlerinin İtilaf gemilerince serbest bir şekilde kullanılmaları ve bunların düşman gemilerine kapatılması. Benzer koşulların Türk sularında ticaret ve ordunun terhisi amacıyla cereyan eden Türk ticari gemiciliği için de geçerli olması.
 9. Türk limanları ve askeri teçhizat depolarındaki gemi tamir imkanlarından yararlanılması.
 10. Toros tünel sisteminin İtilaf devletleri tarafından işgali.
 11. Türk birliklerinin derhal Kuzeybatı İran’dan savaş öncesi sınırlar dışına çekilmelerinin önceden emredilmiş olduğu ve çekilmeye yönelik bir emrin yerine getirileceği. Transkafkasya’nın bir bölümünün Türk birlikleri tarafından tahliye edilmesine ilişkin bir emrin zaten verilmiş olduğu, bu bölgenin geri kalan kısmının ise İtilaf devletlerince bölgede yapılan incelemelerden sonra İtilaf devletlerinin gerekli görmesi halinde tahliye edileceği.
 12. Türk hükümet mesajları haricinde tüm telsiz telgraf ve kablo istasyonlarının İtilaf devletleri tarafından denetlenmesi.
 13. Denizle ilgili askeri veya ticari malzemelerin imha edilmelerinin yasaklanması.
 14. Ülke ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra Türk kaynaklarından kömür, akaryakıt ve deniz malzemelerinin satın alınmasında kolaylık gösterilmesi. Adı geçen malzemelerin hiçbirinin ihraç edilmemesi.
 15. Halkın ihtiyaçlarının gereği gibi göz önünde bulundurulması koşuluyla şu anda Türk denetiminde bulunan Transkafkasya demiryolları da dahil olmak üzere tüm demiryollarına İtilaf kontrol subaylarının yerleştirilmeleri. Transkafkasya demiryollarının tamamen serbest bir şekilde İtilaf yetkililerinin kullanımına verilmesi. Bu madde Batum’un İtilaf devletleri tarafından işgalini de içermektedir.
 16. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki tüm garnizonların en yakında bulunan İtilaf komutanına teslim olmaları ve 5.madde bağlamında belirlenecek olan düzeni sağlamak için gerekli olanlar dışındaki tüm birliklerin Kilikya’dan geri çekilmeleri.
 17. Trablus ve Bingazi’deki bütün Türk subaylarının en yakında bulunan İtalyan garnizonuna teslim olmaları. Teslim emrine uymamaları halinde Türkiye bu subaylara tedarik sağlamayı durdurup, bunlarla iletişimi kesmeyi kabul eder.
 18. Mısrata da dahil olmak üzere Trablus ve Bingazi’de işgal edilmiş olan tüm limanların en yakında bulunan İtilaf garnizonuna teslim edilmeleri.
 19. Denizci, askeri ve sivil tüm Alman ve Avusturyalıların bir ay içinde, uzak bölgelerde olanların ise daha sonra mümkün olan en kısa zamanda Türk topraklarından çıkartılmaları.
 20. 5.maddeye istinaden terhis edilecek olan Türk ordusunun nakil araçları da dahil olmak üzere teçhizat, silah ve cephanelerinin kullanımına ilişkin verilebilecek emirlere uyulması.
 21. İtilaf çıkarlarını korumak amacıyla Türk Levazım Bakanlığı’na bir İtilaf temsilcisi verilmesi ve adı geçen amaç dahilinde bu temsilciye gerekli tüm bilgilerin temin edilmesi.
 22. Türk esirlerinin İtilaf devletleri nezdinde muhafaza edilmeleri. Türk sivil esirleri ile askerlik yaşının üzerindeki esirlerin serbest bırakılmalarının göz önünde bulundurulması.
 23. Türkiye’nin Merkezi Devletlerle tüm ilişkilerini kesmesi zorunluluğu.
 24. 6 Ermeni vilayetinde düzensizlik baş göstermesi durumunda Müttefikler bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal etme hakkını ellerinde tutarlar.
 25. Müttefikler ile Türkiye arasındaki düşmanlık durumu 31 Ekim 1918’de Perşembe günü yerel zamana göre öğlenden itibaren sona erecektir.

İki nüsha halinde, Majesteleri İngiliz Kraliyet Hükümeti’nin “Agamemnon” gemisinde Mondros Limanı’nda imzalanmıştır.