Kitap Şuuru Dile Geliyor

“Kitap Şuuru Dile Geliyor” kitap inceleme yazısı sizlerle.

Bazen başlayan hareketler ufak ama sade adımlarla atılır ki kar topu gibi yuvarlanıp engin bir derya olduğuna tüm ülke şahit olur. Kuşkusuz ki “Kitap Şuuru İnsanlık Şuurudur” düsturuyla başlayan bu ilim akademisi, ülkemizdeki okuyan, okutan, kitap ile hemhal olan yüreklerin ilk günden beri gönlünü çekmektedir. Kuşkusuz, böyle hareketlerin bir mimarı, lideri olur. Kitapların kokusuyla harman olup kitap sevdalarının önderi kuşku yok ki Oğuzhan Saygılı hocadır. Bir futbol takımının saha içindeki kaptanı o takım için ne ifade ediyorsa, Kitap Şuuru hareketi için de Oğuzhan Saygılı hocanın Gaziantep’te yaktığı ateş, kuşkusuz daha fazlasını ifade etmektedir. Prof. Dr. Ömer Özden, Kitap Şuuru faaliyetlerini anlattığı şu veciz sözlerle okuyanın, okutanın, yazan bir neslin bir millet atardamarı olacağına atıf yaparak Kitap Şuuru faaliyetlerinin önemini bizlere bir daha açıklıyor: “Kitap şuurundan benim anladığım, doğru ve faydalı kitapların okunup okutulmasıyla milli şuur oluşturulmasıdır. Milli şuurdan anladığım da bayrak, vatan, tarih, millet, ahlak, devlet, din gibi milli ve manevi değerlere sevgi ve saygı oluşturmak, bunu içselleştirerek erdemli davranışlarda bulunmaktır. Düşünce ve bilgi üreten, bu bilgiyi bilime, teknolojiye ve değerlere aktarabilme gücü kazanan, böylece ülkesi ve milleti için faydalı işler yapabilen nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Kitap şuuru demek, milli şuur geliştirmektir.”

“Ne okumalıyız? Neyi okumalıyız? Okuduğumuz kitaplar bizlere neler katar?” sorularını kuşkusuz her okur kendisine sorar ki bunu irdelemek, okurun diğer insanların bir adım önüne geçmesine vesile olur. İşte, “Kitap Şuuru” faaliyetlerinin bir amacı da okunan kitabın tanıtılması ile okuma eyleminin yazma eylemine dönüştürülmesiyle birlikte, ülkemizdeki büyük bir eksikliği kapatmak için uğraşmasıdır. Kitap Şuuru Dile Geliyor adlı eser de hareketin önemli yerini alan büyük bir eser olarak karşımıza çıktı. Editörlüğünü genç, dinamik arkadaşlarımızdan biri olan Ümit Çalışkan üstlendi. Kitap, okurun karşısına, “kitapsuuru.com” adlı kitap tanıtım sitesinde yayımlanmış kitap yazılarından bir seçkiyle çıktı. “Sunuş” ve “Giriş” bölümleriyle birlikte sırasıyla “Yaşayanların Dilinden”, “Meseleleri Mesele Edinmek”, “Zorun ve Değişimin Günleri” adıyla üç bölümden oluşuyor ve 27 kitabın tanıtımıyla okurları kitaplar arasında bir serüvene çıkartıyor. Kitap Şuuru sitesinde yer alan kitap tanıtım yazıları kapaklı, mis kokulu kâğıt üstüne basılmış ve Ihlamur Kitap’ın önderliğinde okuyucuya sunulmuştur.
Kitap, tanıtım konularının seçimi açısından geniş ve çok yönlü, kültürel, tarihî, edebî, maarif, millî eğitim vb. birçok alanı temsil eden kitapların tanıtım yazılarıyla okurun fikir sahibi olmasını sağlıyor. Giriş bölümünde Ömer Karabayır, “Kitap Şuuru” faaliyetlerinin amacını biz okurlara; “Kitap Şuuru hareketinin nihaî amacı insanların kitaplarla tanışmasına, kitaplarla yaşamasına, dolayısıyla okuma kültürünün de gelişimine katkı sunmaktır. Bu minvalde, ilk günden bu yana bulduğu tüm fırsatları değerlendirmeye çalışmakta; insanları okumaya, yazmaya teşvik etmeye odaklanmaktadır.” (s. 11) şeklinde açıklamaktadır.
Kitap tanıtım yazıları, Yazar A. Yağmur Tunalı’nın, Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlanan, Aysel Yüksel Hanımefendi’nin biyografi-otobiyografi özelliği taşıyan hatırat niteliğindeki eseri Sır Kâtibi–Sâmiha Ayverdi ile 36 Yıl adlı eseri üzerine yazısıyla başlıyor. A. Yağmur Tunalı hocamızın, bu eseri tanıtırken kullandığı şu veciz ifadeler, hatırat türünde okuma yapmayı sevenler için eserin mutlak okunması gerektiğinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor: “Öyle bir portre ki… Bu bölümleme ve ayrılan sayfa sayıları önemlidir. Yazarın kendisini anlatmak yerine, doğrudan konu edindiği şahsiyeti anlatmak istemesiyle ilgili şahane bir tercihtir. Hatıra yazanlar, -ben de dâhil- merkeze kendilerini koyarlar. Yazanın açısından olaylar ve insanlar verilir. Sır Kâtibi’nde eserin yarıya yakın kısmında doğrudan doğruya Sâmiha Ayverdi’nin çeşitli konulardaki söz ve hareketleri tanıtılıyor. Aysel Yüksel’in bunu yaparken kendi yaşadıklarından mümkün mertebe az alıntı yapması da dikkate çarpıyor. Dost çevresinden insanların Sâmiha Hanım’la yaşadıkları üzerinden hareket etmeyi seçiyor.” (s. 18)
Yaklaşık olarak üçüncü yılını doldurmakta olan Kitap Şuuru, faaliyet alanını gün geçtikçe, kültürel açıdan geliştirmeye devam etmektedir. Birçok ilde kitap anlatımı etkinlikleri, akademik okumalar adlı kültürel çalışmalarına devam etmektedir. Oğuzhan Saygılı hocanın liderliğinde başlayan bu mukaddes hareket, tüm Türkiye sahasına yayılmış durumdadır. Milletler, fikirlerini ve ideallerini tarihten aldığı milli şuurla, geleceklerini ise güzel sanat, edebiyat ve kitaplara olan tutkularıyla belirlerler. Ovidius’un “Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır.” sözleri kuşkusuz, tüm bireylerin kulaklarına küpe olması gerekmektedir. Kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarının derlendiği Kitap Şuuru Dile Geliyor, Kitaplarla Söyleyişi 1- 2 vb. kitaplar, kitap okumakta zorlanan seçici okurlara rehberlik ediyor.
Kitap Şuuru faaliyetleri sonucunda basımı yapılan bu değerli kitabı hazırlayan Ümit Çalışkan ve kitap tanıtım yazıları ile destek sunan Kitap Şuuru ailesine ve Kitap Şuuru’nun mimarı Oğuzhan Saygılı hocama, Zafer Saraç ve Ömer Karabayır Beyefendilere de teşekkürü bir borç bilirim. Hiç kuşku yoktur ki okur, 27 adet tanıtım yazısından kendi hissesine düşeni alacaktır. Kitaba katkı sunan kişilerin öz geçmişlerinin esere eklenmesi de kuşkusuz, kitabın değerine değer katmıştır.
Böyle değerli eserlerin okuyucusunun bol olması dileğiyle…

Yazan: Uğur ince

Diğer kitap inceleme yazılarımız için tıklayın