Kitap İnceleme | KitapTarihCom | Kitap-Kültür-Tarih

Türklerin Tarihi 2-İlber Ortaylı

Anadolu'nun bozkırlarından Avrupa'nın içlerine. "Türklerin Tarihi" serisinin Timas Yayınları'ndan baskısı yapılan 286 sayfalık ikinci kitabı. İlk eserde Orta Asya bozkırlarından Avrupa'nın kapılarına kadar gelmiştik. Şimdi...

Türklerin Serüveni – Cansu Canan Özgen

Metehan'dan Attila'ya Fatih'ten Atatürk'e "Türklerin Serüveni" incelemesi. Biz tarihçilerin deyimiyle Mo-tu, ancak genel olarak bilinen adıyla Metehan, Orta Asya'nın nizamını belirlerken, "Tanrının Kırbacı" olarak zihinlerimize...

Tıp Sanatı ve Nefsin Halleri – İbn Bahtişu

Tıp Sanatı ve Nefsin Halleri olarak Litera Yayıncılık tarafından yayına hazırlanan bu eserin tercümesini Abdülkadir Coşkun yapmıştır. Aşkı bilimsel bir şekilde ele alan eseri...

Türk Milli Kültürü – Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun kaleme aldığı, Ötüken Neşriyat'tan yayınlanan Türk Milli Kültürü adlı eseri detaylı şekilde inceledik. Eser ilk çıktığı tarihlerde büyük yankı uyandırmış ve...

Avrupa’ nın Üzerine Doğan İslam Güneşi-Sigrid Hunke

20. yy'ın Almanya’sının araştırma çağında yaşamış olan Sigrid Hunke, döneminin Alman felsefesine hâkim bir felsefe doktoru ve bir Arap araştırmacısıdır. Söz konusu dönemin Avrupa’nın tarih...

Sultan Alp Arslan Fethin Babası – Cihan Piyadeoğlu

Cihan Piyadeoğlu tarafından kaleme alınan "Sultan Alp Arslan Fethin Babası" adlı eser Kronik Kitap tarafından yayına hazırlanıp basılmıştır. İşte "Sultan Alp Arslan Fethin Babası"...

Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri & Türkiye Tarihi – Mehmet Ersan & Mustafa Alican

Beylikler Devri, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından önemli bir süreçtir. Bu devri ele alan "Beylikler Devri" adlı eseri tüm yönleriyle inceledik. Malazgirt Zaferi sonradan Orta Asya'dan Anadolu'ya...

Hayat-ı Fikriyye – Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü

Akçağ Yayınları'ndan yayınlanan, Mehmed Fuad Köprülü'nün Hayat-ı Fikriyye adlı eserinin incelemesi ile karşınızdayız. Köprülü'nün kitap halinde yayınlanan bu ilk eseri Cafer ŞEN ve Nurcan ŞEN...

ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ-Kemalettin Köroğlu

Kemalettin Köroğlu'nun kaleme aldığı "Başlangıcından Perslere kadar Eski Mezopotamya Tarihi" adlı eserin incelemesiyle karşınızdayız. Okul hayatımız boyunca çok sık duyduğumuz isimlerden biri Mezopotamya. Geçmiş zamanlara...

Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi İnceleme – Hamit Bozarslan

Hamit Bozarslan günümüz siyasî konjonktüründe yoğun olarak gündemde bulunan Ortadoğu meselesini şiddet (violence) kavramı üzerinden, Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi isimli eserinde inceliyor. 1958, Lice doğumlu...

Son Yazılar