Büyük Selçuklu Devleti- Prof. Dr. Erdoğan Merçil

İlk baskısı 2006 yılında Nobel Akademik Yayınları’ndan yapılan Büyük Selçuklu Devleti kitabının basımları Eylül 2016’dan beri Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan yapılmaktadır. Ama öncelikle eserin...

Hükümdarlara Öğütler (Nasihatü’l-Mülûk) – Sa’dî-yî Şirazî çev. Turgay Şafak

Tarih dediğimiz kavramın karşılığı bazen de bir "ideal" arayışıdır. İdeal düzen, ideal insan, ideal devlet ve tabi ki ideal yönetici. Bu ideal arayışına cevap veren...

Türklerin Tarihi- İlber Ortaylı

Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına. "Türklerin Tarihi", Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın Timaş Yayınları'ndan Mart 2015 tarihinde ilk baskısı yapılan kitabıdır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere geniş bir...

Tanınmayan Büyük Çağ- Prof.Dr.Fuat Sezgin

Bir İlim Yolcusu: Fuat Sezgin'in eseri "Tanınmayan Büyük Çağ" kitabını inceliyoruz. Türkiye’de "Bilim Tarihi" dediğimiz zaman bu alanda çalışan önemli isimlerin en başında Prof. Dr....