HUKUK VE İDARE ADAMI OLARAK OSMANLI DEVLETİ’NDE KADI- İLBER ORTAYLI

İlber Ortaylı'nın Kronik Kitap'tan çıkan "Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı" isimli eseri inceledik. Kadı konusunda yayınlanmış olan makalelerin tekrardan gözden geçirilerek yeniden...

Türkiye Selçuklularında Ordu – Erkan Göksu

Tarihte, Türkler denilince akla ilk gelen konulardan biri savaştır. Savaşın gereklerini sanatsal bir şekilde uygulamaya koymayı başarmaları böyle dememizin sebebi. Bu eser de, Türkleri...

Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980) – Stephen J. Lee

Stephen J. Lee'nin Modern Avrupa'nın doğuşuna ışık tutan eserini inceledik. Avrupa Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Stephen J. Lee, Bromsgrove School Tarih Bölümü'nün başkanlığını yapmaktadır....

Bilim Tarihine Giriş

Bilim tarihi, yazılması en zor alanlardan birisidir. Tarihin hâkim olan güçler tarafından, kendi lehlerine göre yazılması durumu kaçınılmazdır. Bu sebeple bilim tarihini yazmanın da böyle...

Tarih Araştırmalarında Usûl- Mübahat S. Kütükoğlu

Tüm bilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddi bir eser meydana getirmek için öncelikle ilmi araştırmanın usûllerini bilmek gerekir. Üniversite sıralarında başlayan ve tüm akademik...

SELÇUKLULAR TARİHİ VE TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ – OSMAN TURAN

Prof. Dr. Osman Turan’ın, ilk baskısı 1965 yılında T.K.A.E. (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü) Yayınları’ndan yapmış olduğu eseri. 1914 yılında dünyaya gelen Osman Turan, yüksek öğrenimini...

Büyük Selçuklu Devleti- Prof. Dr. Erdoğan Merçil

İlk baskısı 2006 yılında Nobel Akademik Yayınları’ndan yapılan Büyük Selçuklu Devleti kitabının basımları Eylül 2016’dan beri Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan yapılmaktadır. Ama öncelikle eserin...

Hükümdarlara Öğütler (Nasihatü’l-Mülûk) – Sa’dî-yî Şirazî çev. Turgay Şafak

Tarih dediğimiz kavramın karşılığı bazen de bir "ideal" arayışıdır. İdeal düzen, ideal insan, ideal devlet ve tabi ki ideal yönetici. Bu ideal arayışına cevap veren...

Türklerin Tarihi- İlber Ortaylı

Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına. "Türklerin Tarihi", Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın Timaş Yayınları'ndan Mart 2015 tarihinde ilk baskısı yapılan kitabıdır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere geniş bir...

Tanınmayan Büyük Çağ- Prof.Dr.Fuat Sezgin

Bir İlim Yolcusu: Fuat Sezgin'in eseri "Tanınmayan Büyük Çağ" kitabını inceliyoruz. Türkiye’de "Bilim Tarihi" dediğimiz zaman bu alanda çalışan önemli isimlerin en başında Prof. Dr....

Son Yazılar