Jeopolitik nedir? Jeopolitik konumun önemi, etkileri nedir? Jeopolitik kelimesi ile ilgili kısa bir yazı ile sizlerleyiz.

Tarih ve coğrafyanın keşistiği o noktada akıllarımıza gelen ilk kelime JEOPOLİTİK. İlkokul sıralarından üniversitelere kadar tüm eğitim sürecimiz boyunca duyduğumuz, çok âşina olduğumuz bir kelimedir jeopolitik. Kısaca tanımlayacak olursak jeopolitik için bir bölgenin coğrafyasından yani konumundan dolayı kaynaklanan siyasi önem diyebiliriz.

Bu konuda Türk Dil Kurumu’nu incelediğimizde TDK bizleri üç tanım ile karşılıyor. İlk tanıma göre jeopolitik; “Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi.”, ikinci tanıma göre jeopolitik; “Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.”, üçüncü tanıma göre ise jeopolitik; “Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.” olarak belirtilmektedir.

İlgili resim

Jeopolitik oldukça önemlidir. Öyle ki, devletlerin iç ve dış politikalarını, atacağı adımları, ülkenin coğrafi olarak bulunduğu konumu, fiziki yapısı, yer üstü ve yer altı kaynakları ile ilişkilendirmektedir.

İlk olarak İşveçli Kjellen tarafından kullanılan bu terim, daha sonra Halford MacKinder tarafından geliştirilmiştir. Jeopolitik terimini hayatımız boyunca sık bir şekilde duymamızın sebebi ise şüphesiz olarak geçmişte Osmanlı Devleti’nin, bugün ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin jeopolitik konumunun oldukça önemli olmasıdır. Türkiye’nin jeopolitik konumu üzerine elbette çok daha fazla şey söylenebilir. Ancak bu yazımız, sadece ufak bir giriş olsun.

Kategori:

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.