Hârizmşahlar Tarihi Hakkında Kitap Önerileri

Hârizmşahlar Tarihi’ne bir pencere aralamak isteyenler için kitap önerileri kitaptarih.com’da.

Hârizmşahlar bulunduğu konum ve siyasi tarih açısından kıymetli bir yere sahiptir. Moğol istilası başladığında İslâm devletlerinin Doğu sınırı olan bu devlet Büyük Selçuklu Devleti ortadan kalktıktan sonra onun mirasçısı olarak büyük bir imparatorluk halini almıştır. Moğol istilasının yıkıcı etkisi Hârizmşahlar’ı temelden sarsmış ve yıkıma götürmüştür. Sultan Celâleddin Hârizmşah’ın cesurca yaptığı son hamleler de inkırazı engelleyememiştir.

Celâleddin Hârizmşah’
Celâleddin Hârizmşah’ı tasvir eden bir minyatür (Derviş Mehmed, Sübhatü’l-ahbâr, Österreichischen Nationalbibliothek, Cod. AF, nr. 50, vr. 10a)
TDVDİA “Celâleddin Hârizmşah” maddesinden naklen.

Türk Orta Çağ tarihi açısından siyasi, sosyal, askerî ve kültürel alanlarda derin izler bırakmış bu devlet hiç şüphesiz üzerinde daha fazla araştırma yapılmasını hak etmektedir. Hârizmşahlar hakkında kitap, makale ve tez önerileri yazı serimizin giriş niteliği olan bu yazıda, Hârizmşahlar hakkında okuma yapmak isteyenlere başlangıçta okuması gereken temel kitapları önereceğiz. Serimizin takip eden yazılarında da hiç şüphesiz bu konu hakkında çok kıymetli olan eserleri önereceğiz. Bu öneriler yalnızca kendi dilimizde basılmış eserlerle de sınırlı kalmayacak yabancı dillerdeki literatür hakkında da bilgi verip önerilerde bulunacağız.

Giriş yazımızın temelini oluşturan ve ilgililere ilk safhada önereceğimiz kitapları sıralamaya başlayalım: Hârizmşahlar Devleti’nin siyasi tarihi hakkında ilk başta Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU’nun Türk Tarih Kurumu tarafından basılan eseri “Harzemşahlar Devleti Tarihi” ve V. V. BARTHOLD’un günümüzde baskısını Kronik Kitap’ın yaptığı “Moğol İstilasına Kadar Türkistan” okunabilir. Bu siyasi tarih okumasını hiç şüphesiz devletin teşkilatına dair bir okuma takip etmelidir.

Hârizmşahlar Devlet Teşkilatı-Ekonomi-Kültür” ile ilgili görsel sonucu

Hârizmşahlar’ın devlet teşkilatına dair önereceğimiz yegâne eser Doç. Dr. Meryem GÜRBÜZ Hocamızın “Hârizmşahlar Devlet Teşkilatı-Ekonomi-Kültür” adlı eseridir. Bu eser Hocamızın doktora çalışması olup, Boğaziçi yayınları tarafından basılmıştır. Bu eserleri takiben ana kaynaklardan da konuya bakmak isteyenler için ilk önce önereceğimiz eser Cüveynî’nin “Tarih-i Cihan Güşa” adlı eseridir. Bu eser Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK tarafından dilimize kazandırılmıştır. Yeni baskıları Türk Tarih Kurumu Yayınları’nda mevcuttur.

Konuya ilgi duyanlara başlangıçta temel olarak bu eserleri önerdikten sonra takip eden yazılarımızda pek çok yerli yabancı eserden, makaleden ve tezden de bahsetmeye devam edeceğiz…