Haçlı Seferleri ve Kudüs

Kudüs’ün Haçlı Seferleri üzerindeki önemi nedir? Bu yazımızda Kudüs ve Haçlı Seferleri arasındaki ilişkiyi ele aldık.

Haçlı Seferleri fikrinin doğuşunu anlayabilmek ve motivasyonu kavrayabilmek adına Kudüs’ün önemini iyi kavramak gerekir. Kudüs şehrinin tarih içerisinde farklı dinler tarafından farklı şekilde isimlendirildiği görülmektedir. Bunların başında; İbranice Yeruşalayim (Yeruşalem) gelir. Bu isim Batı dillerine de bu şekilde geçmiştir. Öte yandan Kudüs için “Davud’un Şehri”, “Barış Şehri”, “Doğruluk Şehri”, “Mukaddes Şehir” gibi isimler de kullanılmıştır. Müslümanlar ise Bereket, Mübarek Olmak anlamında ‘’Kuds’’ demiştir. Kuds isminin kökeninin ise Aramice Kudşa’dan geldiği bilinmektedir.

3 semavi dinin kesişme noktası olan Kudüs, Yahudiler için birinci mabed döneminde mabedin bulunduğu tepe olan Sion Tepesi sebebiyle önemlidir. Hristiyanlar için ise, İsa’nın çarmıha gerildiği yer olması ve Kutsal Mezar Kilisesi’nin burada bulunması sebebiyle önemlidir. Hristiyanların hac noktası olarak da kabul edilir. Müslümanlar için ise, Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği yer olması ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın burada bulunması cihetiyle önemlidir. Bunlar gibi özelliklerinden dolayı Kudüs şehri semavi dinlerce kutsal kabul edilmiş, tarih boyunca çok kez işgale maruz kalmıştır. Yani anlaşılacağı üzere burası hem barışın hem de kavganın yeri olmuştur.

Ä°lgili resim

Kudüs’ün 636 yılında Hz. Ömer döneminde Suriye fethinin tamamlanmasına bağlı olarak Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi, Batı dünyasını sarsmıştır. Buna rağmen 450 yılı aşkın bir süre kesintisiz olarak Müslüman hakimiyetinde kalmıştır. Fakat zamanla Hristiyan dünyasının kutsal saydığı yerlerin Müslümanlar eline geçmesi, İslamiyet’in Hristiyan topraklarında yayılması ve son olarak Müslüman Türklerin Doğu’dan durdurulamaz şekilde ilerlemesine bağlı olarak gelişen 1.Haçlı Seferi sonucunda 1099 yılında Kudüs’te tekrar Hristiyan hakimiyeti başlamıştır.

jerusalem crusaders ile ilgili görsel sonucu

100 seneye yakın bir süre Hristiyan hakimiyetindeki Kudüs, 1187 yılında Selahattin Eyyubi tarafından tekrar fethedildi ve Müslüman hakimiyeti altına girdi. Bu olay 3.Haçlı Seferi’nin başlamasında en önemli sebebiyet verdi. İzleyen süreçte ise 1187’den itibaren, Hristiyanların kutsal topraklarını Müslümanlardan almak adına başlattığı 6 farklı Haçlı Seferi daha olmuştu. Fakat bunların hiçbiri hedefine ulaşamamış, hatta 4.Haçlı Seferi olmak üzere bazıları hedeflerinden şaşarak Hristiyan hakimiyetindeki topraklara yönelmişti.