Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu

Ortaçağ’ın en önemli oluşumlarından olan Haçlı Seferleri düşüncesi, Haçlı Seferleri amacı ve daha fazlası…

1071 yılında Malazgirt zaferini takiben Türkler, Anadolu topraklarına yerleşmeye başladılar. İlerleyen yıllarda giderek artan Türk tehlikesini önlemek ve kutsal toprakları ele geçirmek için Hristiyan alemi tarafından pek çok sefer düzenlendi. 1097-1272 seneleri arasında toplamda dokuz sefer gerçekleştirildi. İşte bu seferler, tarih literatürüne Haçlı Seferleri olarak geçti. Bazı Haçlı Seferleri Tarihi uzmanları, 20. Ve 21. Yüzyıllarda gerçekleşen olayları bu Haçlı Seferlerinin bir devamı olarak gördüler. Peki günümüzde dahi popülerliğini koruyan Haçlı Seferleri düşüncesi nasıl ortaya çıktı?

 

Haçlı Seferleri‘nin ortaya çıkışında yukarıda bahsettiğimiz Malazgirt zaferini takiben Türk tehlikesinin Hristiyan alemi için giderek artmasının yanında, Avrupa’nın içinde bulunduğu sosyal-ekonomik ve siyasal nedenler etkili oldu. Avrupa’da o dönemde yıllardan beri süregelen açlık, topraksızlık ve salgın hastalıklar Batılıları, Doğu topraklarına gelmeye sevk etti. Fakat bölünmüş Batı alemini tek bir amaç için birleştirmek sadece Türkleri Anadolu’dan ve civarından atmak amacıyla motive edilemeyeceği aşikardı. Batı kilisesinin mutlak hakimi olan Papa, bu yüzden dini motifleri birleştirici bir unsur olarak ortaya çıkardı. Avrupa’nın önde gelen prenslerine, kontlarına mektuplar yazarak bunun bir Hac yolculuğu olacağını duyurdu. Avrupa halkından da yapılacak bu sefer için maddi destek istedi ve bu sefere katkı sağlayan herkesin cennetlik olacağını duyurdu.

crusaders ile ilgili görsel sonucu

Haçlı Seferi yolunda ilk girişim dönemin Bizans İmparatoru olan VII. Mikhail Dukas’ın 1074 yılında papa VII. Gregorius’a mektup göndererek yardım çağrısında bulunmasıyla oldu. Fakat Papa bu isteği olumlu karşılasa da, o dönemde Avrupa’nın böyle bir gücü yoktu. Nitekim, 1095 yılında Papa II. Urbanus bu Haçlı Seferi hususunda çok istekliydi ve  Clermont Konsili esnasında büyük bir kalabalığa hitap ederek Haçlı Seferi duyurusunu ilk kez yaptı.

İşte tüm bu olaylar eşliğinde 1095 yılında Haçlı Seferi fikri fiilen oluşmuş oldu. 1097 yılında ise ilk Haçlı Seferi yapıldı.

Kaynak

Işın Demirkent > Haçlı Seferleri Tarihi

Işın Demirkent > Diyanet İslam Ansiklopedisi ‘’Haçlılar’’ maddesi

Ebru Altan > İkinci Haçlı Seferi (1147-1148)