Fatih Sultan Mehmed’in Şiirleri (Avnî)

Avnî mahlaslı Fatih Sultan Mehmed Han’ın yazmış olduğu şiirlerden bir derleme ile karşınızdayız.

Fatih Sultan Mehmed Han güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenmiştir. Özellikle resime, şiire ve müziğe büyük önem vermiş, onlarca şiir kaleme almıştır. Yaşamış olduğu dönemde Şeyhî, Ahmed Paşa ve Necati gibi divan şairleri yaşamış, bunlardan özellikle Ahmed Paşa’yı himaye etmiştir. Avnî mahlası ile kaleme aldığı şiirlerinde Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın etkisini görmek mümkündür. Bizler de Fatih Sultan Mehmed Han‘ın kaleme aldığı şiirlerden bazılarını sizler için derledik.

Bu gönül eğlencesidir Avniya çün âkıbet Ma’rifet satmak değildir şi’r ü inşâdan garaz. (Şiir ve yazı yazmaktan maksat marifet satmak, bilgiçlik taslamak değildir, neticede bu bir gönül eğlencesidir.)

Yarsız cennet dahi olsa bana zindan olur iyi bil didârdır Firdevs-i a’lâdan garaz (Yar olmayınca, cennet bile bana zindan gibidir. Firdevs cennetinden maksat da sevgiliyi bizzat görebilmektir.)

Kesmezem agyâr cevri ile cânândan ümîd kim kesilmez havf-ı şeytan ile imandan ümîd (Rakibin cefası sebebiyle sevgiliden ümit kesmem, zira şeytanın korkusuyla imandan ümit kesilmez.)

Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihanda ictihad hamdüli’llâh var gazaya sad hezârân ragbetim (Nefis ve malla cihadıma şaşılmasın; hamdolsun, gazaya binlerce rağbetim var.)

Avniyâ kılma gümân kim sana râm ola nigar sen İstanbul şâhısın ol da Kalâtâ şâhıdır ( Ey Avnî, gönül verdiğin o Hristiyan güzelin sana boyun eğeceğini , ram olacağını sanma, zira sen İstanbul şahı isen, o da Galata şahıdır.)