Dede Korkut’tan Bir Savaş Sahnesi ve Türklerin Savaş Sanatı Kitap İncelemesi

Dede Korkut’tan Bir Savaş Sahnesi ve Türklerin Savaş Sanatı Kitap İncelemesi sizlerle…

Dede Korkut tarihimizin öne çıkan eserlerinden biridir. Çok yönden ele alınabilecek bu eser, savaşlar hakkında da bizlere bilgiler sunmaktadır. Bu yazımızda da değineceğimiz üzere bir savaş sahnesini Dede Korkut’tan okuyacağız. Buna vesile olan eser ise Ahmet N. Özdal tarafından kaleme alınan Türklerin Savaş Sanatı isimli kitaptır.

Türklerin Savaş Sanatı ana başlığı altında Aldatıcı taktikler ve Farklılaşan Stratejiler’in ele alındığı kitap, Timaş Yayınları aracılığı ile okurlarla buluşmuştur. Kitap,

  • Ordular ve Savaşçılar
  • Silahlar
  • Stratejiler 

olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Türklerin Savaş Sanatı, önemli ana kaynakların ışığında meydana getirilmiştir. Selçuklulardan Haçlılara, Memlüklerden Bizans’a ve hatta Haçlılara kadar geniş alanda merak ettiğiniz savaş taktikleri ve stratejileri öğrenme imkanına sahipsiniz. Açıklayıcı dipnotlar ile okuyucuya sunulan bilgiler, özellikle son bölümde yer alan ekler ve görsel materyallerle de desteklenmiştir. Özellikle belirtmem gereken ise görsel materyallerin son zamanlarda hiç rastlamadığımız şekilde çok oluşudur. Oklar, yaylar, gemi çizimleri, kale kuşatma, savaş pozisyonları ve diğer savaş aletlerine dair görseller kitapta yer almaktadır. Yazımıza konu olan Dede Korkut’ta yer alan savaş sahnesi de Türklerin Savaş Sanatı isimli kitabın ekler bölümünde yer almaktadır. İşte Dede Korkut’tan bir savaş sahnesi örneği…

“Kâfire at saldılar, kılıç çaldılar

Burması altun tuç borular çalındı

Gümbür gümbür nakkâreler dögüldü

Ol gün cigerinde olan er yigitler belürdü

Ol gün muhannesler sapa yer gözerdi

Ol gün bir kıyamet savaş oldu

Meydan dolu baş oldu

Başlar kesildi, top gibi

Şahbaz şahbaz atlar yügürdü, nalı düşdü

Ala ala gönderler süsüldü

Kara polat öz kılıçlar çalındı, yalmanı düşdü

Üç yeleklü kayın oklar atıldı, temreni düşdü

Sancaklar götürüldü

Çarhancılar savaşdı

Kıyametün bir günü ol gün oldu

Bey nökerden, nöker beginden ayrıldı.”