Danişmendliler (1085-1178) Orta Anadolunun Fatihleri – Prof.Dr.Muharrem Kesik

Danişmendliler dikkatinizi çekti mi?

Prof. Dr. Muharrem Kesik’in uzun çalışmalarının eseri olan “ Danişmendiler” kitabı nihayet okuyucuyla buluştu. Bilge Kültür Sanat  tarafından yayına hazırlanıp basımı gerçekleşti ve raflardaki yerini aldı. “Orta Anadolu’nun Fatihleri” olarak da adlandırılan bu eser alanındaki “ilk ilmi eser” niteliği taşımaktadır.
  Eser, Malazgirt sonrası dönemi, Emir Gazi dönemi, Melik Muhammed dönemi, Dağılma Dönemi ve Teşkilat olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Kültür ve Sanat ana başlıklarında yazılmıştır. Kitapta özellikle Danişmend Gazi hakkında kafaları kurcalayan sorular cevap bulmuştur. Bu devletin menşei hakkında geniş açıklamalar yapılmıştır. Başta Danişmendname olmak üzere Bizans, Arap ve Fars, Ermeni, Süryani ve Haçlı kaynaklarından yararlanılarak yazılmıştır.
Kitapta bölümler halinde ; Devletin kuruluşu, akıncı faaliyetleri, haçlılara karşı birlik olup zaferler ve ayrılıklar, Emir Gazi dönemi Anadolu’nun durumu ve siyasi çekişmeler ve Saltanat kavgaları anlatılmıştır. Hocamız aynı zamanda Danişmendliler’in devlet yönetiminden bahsetmiştir. Merkez teşkilatı, Taşra teşkilatı ve Ordu teşkilatının nasıl şekillendiği konusuna bizleri bilgilendirmiştir.
Danişmedliler fethi gerçekleşen yerlerin sosyal ve kültürel bakımdan kalkınmasını sağlayıp Amasya, Tokat, Niksar ve Kayseri gibi şehirlerde cami, han, hamam ve medreseler inşa etmişlerdir. Eser 208 sayfadan oluşmaktadır ayrıca kitapta Danişmendli Devleti yöneticilerinin soy ağacı gösterilmiştir. Danişmendli meliki Yağıbasan’ın yaptırdığı medreselerin görselleri de kitabın sonuna eklenmiştir. Ayrıca kitap ta Danismendli Devleti’nin kronolojisine de yer verilmiştir. Devletin bastırdığı sikkelerde kitabın sonunda yer almaktadır.

Son olarak ; 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan Danişmendliler’in bu coğrafyayı yurt tutmanızda katkıları büyüktür. Sadece savaş kazanıp kale olarak buralarda kalınmayacağını bilen Gazi beyler bu coğrafyada ilk medreseyi kurmuşlardır. Türk’ün Anadolu’yu yurt tutmasında katkı sağlayan Danişmendli meliklere selam olsun…