Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarları

Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarları, sultanları kimlerdir? Büyük Selçuklu hükümdarlarının isimlerini ve hükümdarlık yıllarını kronolojik şekilde listeledik.

Dukak oğlu Selçuk, Oğuz hükümdarından kaçarak çok zor şartlar içinde Sirderya Irmağı’n dan güneye Cend bölgesine göç etti. Bu bölge Müslüman devletler ile sınır bölge idi. Selçuk da, bu bölgede tutunmak için Müslümanlığı kabul etti. Selçuklular, Tuğrul ve Çağrı Beyler ile beraber Horasan’a geldiler. Buradan da Anadolu topraklarına yerleştiler. 1040 yılında Dandanakan Savaşı meydana geldi. Bu savaşta Gaznelileri mağlup ederek bir devlet oldular. Aynı zamanda Gaznelileri yıkılış sürecine soktular.

Selçuk’un torunları bu topraklarda günümüze kadar uzanan bir jenerasyonun temelini attılar. Ve ayrıca yine bu topraklarda 600 sene hüküm sürecek Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasına da bir vesile ile zemin hazırladılar. Tuğrul ve Çağrı Beyler ve ondan sonraki sultanlar döneminde, bu topraklarda tutunmak için başta Bizans İmparatorluğu olmak üzere birçok güç ile mücadele ettiler. 1071 yılında Malazgirt Savaşı‘nda Bizans’ı mağlup ederek bu topraklara yerleştiler. Anadolu topraklarına kök salarak, diğer Türkmen unsurları da bölgeye çektiler ve bölgenin Türkleşmesini sağladılar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun da altyapısını kuran Selçuklular, Anadolu topraklarında değişmeyecek bir Türk kültürü inşa ettiler. Kendinden önceki devletlerden aldıkları bilgi birikimi, kendinden sonra gelen beyliklere ve devletlere aktardılar.

Bu yazımıza konu olan hükümdarlar da işte bu devlete hakim olmuş hükümdarlardır. Aşağıdan Selçuklu hükümdarlarına ve hükümdarlık yıllarına dair bilgileri bulabilirsiniz.

♦ Sultan Tuğrul (1040-1063) (ilk hükümdar)

♦ Sultan Alparslan (1063-1072)

♦ Sultan Melikşah(1072-1092)

♦ Sultan Mahmud(1092-1093)

♦ Sultan Berkyaruk(1093-1104)

♦ Sultan II.Melikşah (1104-1105)

♦ Sultan Mehmed Tapar(1105-1117)

♦ Sultan Sencer(1117-1157) (son hükümdar)

Sizin İçin Önerilen;

MALAZGİRT SAVAŞI (26 AĞUSTOS 1071)

26 Ağustos 1071 tarihinde Rahve Ovası’nda cereyan eden Malazgirt Meydan Savaşı tarihimizin önemli noktalarından birisi olarak öne çıkar. Türk akınlarına karşı düzenlediği seferlerde bir türlü…