Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

3 Mart 1918 tarihli Brest Litovsk Antlaşması’nın maddeleri.

Dünya Savaşı’nın gidişatı ve tarihin seyri açısından Rusya’nın savaştan çekilişi oldukça önem taşıyan bir konu olmakla beraber, Brest Litovsk Antlaşması da bir o kadar önemli. İşte Brest Litovsk Antlaşması‘nın maddeleri;

  • Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan devletleri ile Rusya arasındaki savaş durumu sona erecek.
  • Taraflar, karşı tarafın hükümeti veya devlet örgütü ve askeri aleyhine her türlü kışkırtma hareketlerinden vazgeçecek.
  • Rusya, Doğu Anadolu’da işgal ettiği yerler ile birlikte Kars, Ardahan ve Batum’dan çekilecek.
  • Rusya yeni kurmuş olduğu ordu dahil olmak üzere tüm ordularını terhis edecek.
  • Baltık Denizi ve Karadeniz’de ticaret gemileri serbest bir şekilde dolaşabilecek.
  • Rusya, Ukrayna ile hemen barış yapacak ve bu devletin dört müttefik devletle aralarında yapmış olduğu antlaşmaları kabul edecek.
  • Rusya; Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya’yı boşaltacak ayrıca Letonya ve Estonya halkından tutuklu olanları ve göç ettirilenleri serbest bırakacak.
  • Almanya’nın isteği üzerine Baltık Denizi’nde kıyısı bulunan diğer devletler de bu antlaşmaya davet edilecek.
  • Taraflar İran ve Afganistan’ın siyasi ve ekonomik bağımsızlıkları ve toprak bütünlüklerine uyacaklar.
  • Askeri ve sivil tüm savaş esirleri karşılıklı olarak geri verilecek.